Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 9, nr. 21/2007

Coperta revista nr.21

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (2280 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 1 - 1
Coperta
Autor:
Articol(105KB)
DOI:
Pagina 2 - 2
Redacţia
Autor:
Articol(149KB)
DOI:
Pagina 3 - 4
Cuprins
Autor:
Articol(141KB)
DOI:
Pagina 5 - 6
Editorial - Comerţul electronic - o nouă oportunitate de creştere a competitivităţii
Autor: conf. univ. dr. Dinu Vasile
Articol(157KB)
DOI:
Pagina 7 - 8
Interferenţe Economice
Autor:
Articol(172KB)
DOI:
Pagina 9 - 19
Multilevel marketing integration process management
Autor: Assoc. Prof. Nicola Yankov - Ph.D.
Articol(478KB)
DOI:
Pagina 20 - 25
Unele aplicaţii ale Web-ului ca mijloc de informare în industria turismului
Autor: Adriana Corfu – Researcher, Sofia Azevedo – Researcher
Articol(305KB)
DOI:
Pagina 26 - 33
Modalităţi de îmbunătăţire a dezvoltării turismului în Serbia
Autor: Slobodan Cerovic PhD- Assistant professor
Articol(202KB)
DOI:
Pagina 34 - 39
Activele financiare şi eficacitatea lor
Autor: M. Sc. Boskovska Diana – Assistant researcher
Articol(218KB)
DOI:
Pagina 40 - 44
Rolul marketingului în dezvoltarea IMM-urilor în Macedonia
Autor: Tatiana Petkovska Mirchevska Ph.D – Associate professor, Vladimir Mirchevski, M. Sc - Manager
Articol(188KB)
DOI:
Pagina 45 - 49
comerţului electronic asupra lanţului de distribuţie B2B în Irlanda
Autor: George Onofrei MMII - BBS, Alexandru Nedelea - Ph.D.
Articol(290KB)
DOI:
Pagina 50 - 60
Dezvoltarea şi problemele turismului în Bulgaria
Autor: Assoc. Prof. Vania Kuzdova Banabakova - PhD
Articol(226KB)
DOI:
Pagina 61 - 64
Concepte ale teoriei sistemelor generale aplicate asupra mărfurilor
Autor: Prof. univ. dr. Bogdan Onete
Articol(217KB)
DOI:
Pagina 65 - 76
Stat, economie şi turism – o relaţie puternică
Autor: Prof. univ. dr. Gabriela Cecilia Stănciulescu
Articol(193KB)
DOI:
Pagina 77 - 78
Cuprins Comerţ Electronic
Autor:
Articol(177KB)
DOI:
Pagina 79 - 90
Opţiuni privind costurile în activitatea de comerţ
Autor: Prof.univ.dr. Viorel Lefter, Lector univ.dr. Cleopatra Şendroiu, Conf.univ.dr. Constantin Roman, Lector univ.drd. Aurelina Geta Roman
Articol(318KB)
DOI:
Pagina 91 - 96
Tehnologia RF-ID şi hipermarketurile viitorului
Autor: Prof. univ. dr. Pleşea Doru Alexandru
Articol(203KB)
DOI:
Pagina 97 - 104
Comerţul electronic şi impactul organizaţional
Autor: Vasile Florescu, Valentin Dumitru
Articol(314KB)
DOI:
Pagina 105 - 114
Comerţul electronic şi politica de reglementare
Autor: Lector univ. dr. Dragoş Vasile
Articol(276KB)
DOI:
Pagina 115 - 120
Auditul comerţului electonic în relaţie cu protecţia consumatorilor
Autor: Prof.univ.dr. Traian Surcel, Conf.univ.dr. Vasile Dinu
Articol(234KB)
DOI:
Pagina 121 - 126
Noi modalităţi de comunicare: media generată de consumatori (MGC)
Autor: Lect. univ. dr. Mihai Teodor Negrea
Articol(242KB)
DOI:
Pagina 127 - 132
Comerţul electronic versus comerţul tradiţional
Autor: Lect. univ. dr. Dorin Vicenţiu Popescu, Conf. univ. dr. Manoela Popescu
Articol(263KB)
DOI:
Pagina 133 - 141
Site-ul educaţional - componentă a comerţului electronic?
Autor: Conf. univ. dr. Cristian V. Hapenciuc, Preparator univ. Stanciu Pavel, Preparator univ. Iulian Condratov
Articol(257KB)
DOI:
Pagina 142 - 148
142 Globalizare, economie digitală şi comerţ electronic în secolul XXI
Autor: Conf. univ. dr. Sorin George Toma, Lect. univ. dr. Andreea Săseanu
Articol(247KB)
DOI:
Pagina 149 - 155
Comerţ electronic şi e-business în România
Autor: Lect. univ. dr. State Olimpia, Dr. Costache Ion
Articol(239KB)
DOI:
Pagina 156 - 162
Efectele comerţului electronic
Autor: Conf. univ. dr. Ion Botescu
Articol(240KB)
DOI:
Pagina 163 - 166
Analiza strategică a comerţului online
Autor: Prof. univ. dr. Eduard Dinu
Articol(212KB)
DOI:
Pagina 167 - 171
Turism şi e-commerce
Autor: Lect. univ. dr. Popescu Delia
Articol(187KB)
DOI:
Pagina 172 - 178
Impactul tehnologiei informaţiei asupra pieţelor şi dimensiunii comerţului electronic în România
Autor: Lector univ. dr. Claudia-Elena Ţuclea
Articol(281KB)
DOI:
Pagina 179 - 182
Aspecte etice în comerţul electronic
Autor: Lect. univ. dr. Liliana Nicodim
Articol(216KB)
DOI:
Pagina 183 - 189
Tehnici de analiză comparativă a website-urilor comerciale
Autor: Lector univ. dr. Angela Eliza Micu, Lector univ. dr. Adrian Micu
Articol(243KB)
DOI:
Pagina 190 - 190
Cuprins "Amfiteatru Economic" va recomanda
Autor:
Articol(147KB)
DOI:
Pagina 191 - 195
Bune practici - Evaluarea ştiinţifică prin peer review
Autor: Lector univ. dr. Nela Popescu
Articol(253KB)
DOI:
Pagina 196 - 198
Recenzie carte - Profesionalizarea resurselor umane din domeniul serviciilor de alimentaţie
Autor: Conf.univ.dr. Nicolae Lupu, Conf.univ.dr. Delia Popescu
Articol(226KB)
DOI:
Pagina 199 - 0
Nevoia de personalităţi - Profesor universitar doctor docent inginer Virgil Armeanu
Autor: Prof. univ. dr. Camelia Georgeta Călin
Articol(304KB)
DOI:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert