Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Opţiuni privind costurile în activitatea de comerţ

Autor:Prof.univ.dr. Viorel Lefter, Lector univ.dr. Cleopatra Şendroiu, Conf.univ.dr. Constantin Roman, Lector univ.drd. Aurelina Geta Roman

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert