Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Repere ale cercetării economice

Ghid de bune practici privind scrierea bibliografiei în sistem Harvard

Autori: Vasile DINU

A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice


Principii, repere şi etape ale cercetării ştiintifice în economie, finalizate prin articole publicate în reviste prestigioaseElementele structurale ale unui articol științific și optimizarea citării


Criterii relevante în alegerea unei reviste științifice economice


© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert