Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Site-ul educaţional - componentă a comerţului electronic?

Autor:Conf. univ. dr. Cristian V. Hapenciuc, Preparator univ. Stanciu Pavel, Preparator univ. Iulian Condratov

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert