Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: , nr. /

Coperta revista nr.

ISSN  

Editura:

Descarcă întreaga revistă: full text

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

designed by Soft Expert & hosted by Host Expert