Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Tehnici de ierarhizare a metodelor de evaluare a calitatii produselor industriale în conformitate cu gradul de obiectivitate al rezultatelor

Autor:Prof. univ. dr. Viorel Petrescu, Asist. univ. drd. Adrian Stancu

JEL:C02, C10, M21, L15

DOI:

Cuvinte cheie:quality; quality assessment; objectivity; subjectivity; industrial products; textile

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert