Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Inteligența artificială în comerțul cu amănuntul: beneficiile și riscurile asociate aplicațiilor mobile de cumpărături

Autor:Victoria Stanciu și Sînziana-Maria Rîndașu

JEL:L81, K40, O33

DOI:10.24818/EA/2021/56/46

Cuvinte cheie:inteligență artificială, algoritmi de învățare automată, comerț cu amănuntul, etică, confidențialitate, aplicații mobile de cumpărături

Abstract:
Această lucrare analizează implicațiile practice ale utilizării soluțiilor bazate pe inteligența artificială (IA) în cazul aplicațiilor mobile de cumpărături, aplicații care au rolul de a îmbunătăți experiența de cumpărături online și a crește implicarea clienților, analiza realizată având în vedere și confidențialitatea datelor preluate de la utilizatori. Plecând de la acest obiectiv am examinat 117 aplicații mobile de cumpărături online, disponibile în Google Play și am investigat permisiunile necesare pentru fiecare aplicație și categoriile de date personale colectate de la utilizatori. Pe baza informațiilor obținute am propus modalități practice pentru integrarea de soluții bazate pe inteligența artificială, oferind utilizatorilor un nou set de servicii parțial indisponibil în magazinele fizice. Cercetarea noastră a evidențiat că unele dintre permisiunile identificate în evaluarea aplicațiilor analizate, dacă sunt exploatate de utilizatori malițioși, pot afecta confidențialitatea datelor. Faptul că inteligența artificială este o tehnologie cu o dezvoltare rapidă constituie principala provocare în efortul de a crea reglementări adecvate cu privire la aplicațiile de cumpărături online. Această cercetare oferă direcții practice cu privire la beneficiile integrării soluțiilor IT din sfera inteligenței artificiale în cadrul aplicațiilor mobile destinate comerțului online, într-o manieră etică, protejând confidențialitatea datelor utilizatorilor şi libertatea acestora de decizie în conformitate cu personalitatea proprie.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert