Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 20, nr. 48/2018

Coperta revista nr.48

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (8061 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 161 - 161
Amfiteatru Economic
Autor:
Articol(108KB)
DOI:
Pagina 162 - 162
Redactie
Autor:
DOI:
Pagina 163 - 164
Cuprins
Autor:
Articol(262KB)
DOI:
Pagina 165 - 166
Economia circulară între deziderate și realități
Autor: Laurențiu Tăchiciu
DOI: 10.24818/EA/2018/48/245
Pagina 166 - 166
Economia circulară între deziderate și realități
Autor:
Articol(251KB)
DOI:
Pagina 168 - 181
Evaluarea impactului economiei circulare asupra creşterii economice în Uniunea Europeană
Autor: Mariana Vuță, Mihai Vuţă, Adrian Enciu și Sorin-Iulian Cioacă
Abstract(476KB)Articol(384KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/248
Pagina 182 - 196
Abordarea cantitativă a economiei circulare în țările OCDE
Autor: Cristina Căutișanu, Laura Asandului, Mioara Borza și Ciprian Turturean
Abstract(473KB)Articol(831KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/262
Pagina 197 - 212
Caracterizarea potențialului economiei circulare românești, la nivel județean
Autor: Vasile Alecsandru Strat, Cristian Teodor și Andreea Simona Săseanu
Abstract(379KB)Articol(614KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/278
Pagina 213 - 228
IMM-urile și economia circulară: de la politici în domeniu la dificultăți de implementare
Autor: Mihaela Ghenţa și Aniela Matei
Abstract(492KB)Articol(316KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/294
Pagina 229 - 244
Percepţii ale modelelor de afaceri circulare în IMM
Autor: Sebastian-Ion Ceptureanu, Eduard-Gabriel Ceptureanu și Raphael Gert Denis Murswieck
Abstract(370KB)Articol(535KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/310
Pagina 245 - 261
Reutilizarea echipamentelor electronice și a produselor software instalate pe acestea – o analiză exploratorie în contextul economiei circulare
Autor: Cristian Bogdan Onete, Irina Albăstroiu și Răzvan Dina
Abstract(390KB)Articol(357KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/325
Pagina 262 - 277
Model econometric pentru măsurarea impactului nivelului de educație al populației asupra gradului de reciclare într-o economie circulară
Autor: Corina Pelău și Alexandra Cătălina ChinieCorina Pelău și Alexandra Cătălina Chinie
Abstract(411KB)Articol(628KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/340
Pagina 278 - 295
Modele de afaceri pentru economia circulară și dezvoltarea sustenabilă: cazul tranzacțiilor de leasing
Autor: Ion Ionașcu și Mihaela Ionașcu
Abstract(394KB)Articol(443KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/356
Pagina 296 - 311
De la proprietate la întrebuinţare: schimbarea comportamentului consumatorului în economia partajată
Autor: Cătălin Mihail Barbu, Dorian Laurenţiu Florea, Radu Florin Ogarcă și Mihai Constantin Răzvan Barbu
Abstract(326KB)Articol(797KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/373
Pagina 312 - 328
Economia circulară – o nouă direcție pentru sustenabilitatea industriei hoteliere din România?
Autor: Rodica Pamfilie, Daniela Firoiu, Adina-Gabriela Croitoru și George Horia Ioan Ionescu
Abstract(425KB)Articol(369KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/388
Pagina 329 - 329
Determinanții socioeconomici ai reciclării: o analiză a statelor europene dintr-o perspectivă macro
Autor: Hüseyin Önder
Abstract(112KB)Articol(112KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/405
Pagina 330 - 330
Cadrul tehnologiei sustenabile și al inovației în afaceri – o abordare cuprinzătoare
Autor: Maja Levi Jakšić, Jovana Rakićević și Milica Jovanović
Abstract(388KB)Articol(388KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/418
Pagina 331 - 331
Interferențe economice
Autor:
Articol(220KB)
DOI:
Pagina 332 - 332
Evoluția unei rețele de inovare în turism: către un ecosistem sectorial de inovare
Autor: Metka Stare și Dejan Križaj
Abstract(387KB)Articol(387KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/438
Pagina 333 - 333
Impactul direct și indirect al industriei farmaceutice asupra dezvoltării economice și creării de locuri de muncă: evidențe pe baza metodei bootstrap și a teoriei normale
Autor: Rizwan Raheem Ahmed, Jolita Vveinhardt și Dalia Streimikiene
Abstract(396KB)Articol(396KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/454
Pagina 334 - 334
Adaptarea la noua eră: pașii necesari pentru avansarea unei științe robuste
Autor: Edna Rabenu și Aharon Tziner
Abstract(396KB)Articol(396KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/470
Pagina 335 - 335
Amfiteatru Economic vă recomandă
Autor:
Articol(236KB)
DOI:
Pagina 336 - 354
Cercurile vicioase ale birocratizării economiei circulare: cazul euro-țintelor de reciclare a ambalajelor în România
Autor: Octavian-Dragomir Jora, Alexandru Pătruți și Mihaela Iacob
Abstract(420KB)Articol(540KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/478
Pagina 355 - 366
Economia circulară – între teorie și practică
Autor: Costel Negrei și Nicolae Istudor
Abstract(414KB)Articol(222KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/498
Pagina 367 - 376
O soluție bioeconomică de înlocuire a îngrășămintelor chimice cu procese organice de fixare în sol a azotului atmosferic
Autor: Gabriela Loredana Dinulescu, Valentina Ofelia Robescu, Florin Radu, Gabriel Croitoru și Valentin Radu
Abstract(438KB)Articol(438KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/510
Pagina 377 - 383
Recenzie de carte. Amfiteatru Economic – Anul XX
Autor: Dumitru Miron
Articol(600KB)
DOI: 10.24818/EA/2018/48/521
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert