Bucharest University of Economic Studies

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Faculty of Business and Tourism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volume: 6, No. 15/2004

Journal no.15

ISSN:  1582 - 9146

Editor: A.S.E.

Download entire journal: full text (0 KB)

The documents are in the .pdf format are readeble with Adobe Reader.

Page 3 - 4
Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor
Author: dr. Vasile Dinu, prof. gr. I Stanciu Ion
DOI:
Page 5 - 7
Aspecte esenţiale privind apa şi consumatorii la nivel mondial, european şi naţional
Author: dr. Dinu Vasile, student Constantin George-Florin
DOI:
Page 8 - 12
Managementul serviciilor hidroedilitare la nivelul bazinelor hidrografice
Author: dr. Vladimir Rojanschi
DOI:
Page 13 - 17
Componenta ecologică a deciziilor economice în gestionarea resurselor naturale
Author: dr. Florina Bran
DOI:
Page 18 - 21
Contribuţiile VEOLIA WATER la modernizarea serviciilor aduse consumatorilor
Author: Giovana Soare - Responsabil Dezvoltare Veolia Water
DOI:
Page 22 - 24
Preocupări actuale şi de perspectivă privind apa şi consumatorii în comunitatea locală
Author: Cristea Dumitru - Director tehnic RAM Buzău
DOI:
Page 25 - 27
Activitatea de gospodărire, gestiune şi protecţia calităţii apelor la Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa
Author: Tinca Ligia - Director, Emilian Albu - Şef serviciu monitoring
DOI:
Page 28 - 29
Protejarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu calitatea apei de băut în judeţul Buzău
Author: dr. Elena Dorobanţu - Şef compartiment Igiena mediului ambiant
DOI:
Page 30 - 31
Drepturile consumatorilor cu privire la furnizarea apei potabile
Author: Constantinescu Lucia – Şef birou OJPC Buzău
DOI:
Page 32 - 32
Dreptul consumatorilor la apă
Author: Laura Pascu - Public Relations Manager
DOI:
Page 33 - 34
Daţi o şansă apei!
Author: Pericle Uidumac - Editor coordonator al Revistei de comerţ
DOI:
Page 35 - 38
Resursele de apă şi ecosistemele acvatice în turismul durabil
Author: dr. Ildiko Ioan
DOI:
Page 39 - 41
Utilizarea durabilă a resurselor de apă în agricultură
Author: dr. Carmen Rădulescu
DOI:
Page 42 - 42
Apa înseamnă viaţă
Author: ing. Brănescu Ion Constantin - Director Centrul Judeţean de Consultanţă Agricolă Buzău
DOI:
Page 43 - 44
Condiţii îmbunătăţite pentru utilizarea apei în agricultura buzoiană
Author: Ing. Radu Meşterelu, Director SNIF Buzău, ing. Veronel Enache - Şef serviciu exploatare SNIF Buzău
DOI:
Page 45 - 46
Grup Romet Buzău - firmă permanent implicată în domeniul apei
Author: ing. Bogdan Nistor - Director executiv Grup Romet Buzău
DOI:
Page 47 - 47
Armonizarea intereselor ecologice şi socio-economice într-un sistem de gospodăire a apelor
Author: drd. Carmen Trică
DOI:
Page 48 - 0
Irigaţiile în agricultura României
Author: drd. Costantin Florentina
DOI:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert