Bucharest University of Economic Studies

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Faculty of Business and Tourism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volume: 6, No. 16/2004

Journal no.16

ISSN:  1582 - 9146

Editor: A.S.E.

Download entire journal: full text (4242 KB)

The documents are in the .pdf format are readeble with Adobe Reader.

Page 9 - 14
Implementarea Sistemului de Management al Calităţii la Academia de Studii Economice Bucureşti
Author: Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca, Prof. univ. dr. Viorel Petrescu, Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Prof. univ. dr. Constanţa Bodea, Prof. univ. dr. Carmen Păunescu
Abstract(130KB) Article(264KB)
DOI:
Page 15 - 26
Exigenţe vizând calitatea şi inocuitatea suplimentelor nutriţionale destinate sportivilor de performanţă
Author: Lector univ. dr. Dorin Vicentiu Popescu
Abstract(57KB) Article(614KB)
DOI:
Page 27 - 32
O simbioză profitabilă pentru protecţia consumatorilor, cuplul standardizare - certificare
Author: Conf. univ. dr. Vasile Dinu
Abstract(47KB) Article(1010KB)
DOI:
Page 33 - 40
Viteza de rotaţie - masură a eficienţei folosirii mijloacelor patrimoniale şi capitalurilor
Author: Prof. univ. dr. Vergil Voineagu, Prof. univ. dr. Liviu Troie
Abstract(68KB) Article(141KB)
DOI:
Page 41 - 44
Managementul inovaţiei în IMM-uri
Author: Conf. univ. dr. Puiu Nistoreanu
Abstract(68KB) Article(2294KB)
DOI:
Page 45 - 48
Analiza profitului - o abordare strategică
Author: Conf. univ. dr. Eduard Dinu
Abstract(52KB) Article(109KB)
DOI:
Page 49 - 52
Comunicarea prin relaţii publice
Author: Lector univ. dr. Mihai Felea
Abstract(71KB) Article(259KB)
DOI:
Page 53 - 56
Produse şi servicii în noua economie
Author: Prof. univ. dr. Bogdan Onete
Abstract(48KB) Article(1499KB)
DOI:
Page 57 - 60
Coordonate ale procesului de globalizare
Author: Conf. univ. dr. Rodica Milena Zaharia
Abstract(71KB) Article(261KB)
DOI:
Page 61 - 64
Rolul merchandising-ului în gestiunea suprafeţei de vânzare
Author: Lector univ. drd. Cristinel Vasiliu
Abstract(45KB) Article(932KB)
DOI:
Page 65 - 68
Particularităţi ale managementului întreprinderii nipone
Author: Lector univ. dr. Sorin George Toma
Abstract(41KB) Article(1376KB)
DOI:
Page 69 - 74
Comportamentul decizional în condiţii de risc
Author: Asistent univ. dr. Nela Popescu
Abstract(66KB) Article(1433KB)
DOI:
Page 75 - 81
Recursul la contabilitatea managerială - o problemă de actualitate
Author: Lector univ. dr. Liana Anica Popa
Abstract(46KB) Article(433KB)
DOI:
Page 82 - 88
Joseph M Juran - Personalitatea omului si opera sa
Author: Dr. Ştefan Răgălie
Abstract(69KB) Article(384KB)
DOI:
Page 89 - 91
Alexandru Marghiloman - Am intrat în politică bogat şi ies sărac dar cu mâinile curate
Author: Conf. univ. dr. Nicolae Lupu
Abstract(36KB) Article(461KB)
DOI:
Page 92 - 94
Instituţiile Uniunii Europene
Author: Prof. gr. I Adriana Pietrăreanu
Abstract(44KB) Article(573KB)
DOI:
Page 95 - 95
Conferinţa internaţională Comerţ şi Competitivitate
Author:
Article(117KB)
DOI:
Page 96 - 97
Simpozion Marfă-Calitate-Globalizare
Author:
Article(116KB)
DOI:
Page 98 - 99
Bune practici
Author: Anca Damian
Article(99KB)
DOI:
Page 100 - 101
Cărţi şi publicaţii
Author:
Article(1710KB)
DOI:
Page 102 - 103
Web-site-uri
Author:
Article(190KB)
DOI:
Page 104 - 104
Sesiunea Ştiintifică Studenţească, ediţia a V-a 2004
Author:
Article(46KB)
DOI:
Page 105 - 108
Sinteza lucrărilor premiate la secţiunea Economia Comerţului
Author:
Article(665KB)
DOI:
Page 109 - 111
Sinteza lucrărilor premiate la secţiunea Economie Agroalimentară şi a Mediului
Author:
Article(266KB)
DOI:
Page 112 - 111
Sinteza lucrarilor premiate la secţiunea Comunicare - multimedia şi Internet
Author:
Article(1212KB)
DOI:
Page 112 - 111
Sinteza lucrarilor premiate la secţiunea Comunicare - multimedia şi Internet
Author:
Article(1212KB)
DOI:
Page 112 - 0
Sinteza lucrarilor premiate la secţiunea Comunicare - multimedia şi Internet
Author:
Article(1212KB)
DOI:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert