Bucharest University of Economic Studies

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Faculty of Business and Tourism

Argument

ATTENTION!

We kindly ask you to read this argument before participating in this Forum.

  • Amfiteatru Economic Journal is a mainstream journal indexed and listed by Web of Science Core Collection.
  • Committed to continuous improvement, the editorial board of the Amfiteatru Economic journal intends to get better acquainted with the scientific community it serves and to take note of the needs, requirements, advice and criticism of its audience.
  • AE Forum is the place for debates and exchange of ideas and opinions for members of the Journal’s community, from where we intend to extract signals on:

√ Improving the editorial and scientific processes and their continuous calibration to the rigors in the field, at the same time with a better, more transparent and faster communication with the authors;
√ Optimizing the dissemination of published articles in the national and international scientific community;
√ Reactions to existing thematic issues and their respective articles;
√ Suggestions for future topics of the Journal;
√ Impact of publishing in the Journal as reported by the authors whose articles have effectively contributed to solving/improving some problems in the real economy. (We look forward to your comments on this topic).

  • The Journal’s editorial board is convinced that this synergistic interaction of participation in the debates within the AE Forum will result, through the ideas and opinions we express here, in a valuable contribution to improving the Journal’s quality and increasing its visibility, important vectors of its prestige in the ranking of related publications.

IMPORTANT SPECIFICATIONS

  • Within the AE Forum, discussions are held between members of the Journal’s scientific community, on topics related to it;
  • The posts in the AE Forum must be relevant, reasoned, constructive and illustrate respect for different opinions;
  • We reserve the right to publish only those messages that are not offensive or denigrating to the Journal, its authors or the editorial board;
  • All editorial decisions are the prerogative of the Journal's Editorial Committee"


Add a post

Name surname:  
Affiliation:  
Email:    
Message:  


11.04.2021
Vasile Dinu - Editor in Chef, Amfiteatru Economic Journal - Bucharest University of Economic Studies
After some intensive and interesting debates on the Forum, regarding the subject of the Special Issue nr. 16 from November 2022 of Amfiteatru Economic, the Editorial Board established the following theme: Economy of Science: Research Valorisation and Harnessing. In this regard, the Editorial Board of Amifiteatru Economic thanks to the following contributors: Octavian-Dragomir Jora, Laurențiu Tăchiciu, Vasile Dinu, Dumitru Miron, Nicolae Lupu, Dan Cristian Dabija, Constantin Brătianu și Mădălina Vătămănescu. The next step is to mobilize Romanian and foreign researchers with relevant scientific works in the field (books, papers within the Economy of Science) to participate with such manuscripts in accomplishing this issue. If anyone knows such specialists, he/she should send an email to the Editor in Chief, Prof. Vasile Dinu, PhD: dinu_cbz@yahoo.com Should any specialist with a relevant scientific work want to send a manuscript for consideration in Special Issue 16 from 2022, he/she should contact the Editor in Chief of Amfiteatru Economic. We hereby ask all members of the Editorial Board to make valuable suggestions regarding potential specialists which could contribute to this special issue.

Answer:


Reply
11.04.2021
Vasile Dinu - redactor-șef, Revista Amfiteatru Economic - Academia de Studii Economice din Bucuresti
În urma unor dezbateri interesante pe Forum, cu privire la elaborarea revistei Amfiteatru Economic nr. special 16 din noiembrie 2022, a fost stabilită tema acestuia - Economia Științei: valorizarea și valorificarea cercetării. În acest sens Comitetul de redacție al revistei Amfiteatru Economic aduce mulțumirii următorilor contributori: Octavian-Dragomir Jora, Laurențiu Tăchiciu, Vasile Dinu, Dumitru Miron, Nicolae Lupu, Dan Cristian Dabija, Constantin Brătianu și Mădălina Vătămănescu. În continuare urmează să mobilizăm specialiști, din țară sau din străinătate, cu operă în acest domeniu (cărți, articole etc. pe domeniu Economiei Științei) să participe cu lucrări la realizarea acestui număr. În măsura în care cineva cunoaște asemenea specialiști este rugat să se adreseze d-lui Vasile Dinu, redactorul-șef al revistei, e-mail: dinu_cbz@yahoo.com De asemenea, dacă un specialist cu operă în domeniu va lua contact cu această comunicare și vrea să participe cu un articol la Revista nr. sp. 16/2022, îl rugăm să ia contact cu Vasile Dinu, redactorul-șef al revistei. Totodată îi rugăm pe membrii din redacția revistei să ne sugereze asemenea specialiști în măsura în care îi identifică sau chiar îi cunosc.

Answer:


Reply
07.19.2021
Tăchiciu Laurențiu - Secretar general de redacție - Revista Amfiteatru Economic
Postările recente sunt deosebit de incitante, îndemnând la reflecții în mai multe direcții. Doresc să împărtășesc unele gânduri ce mi-au fost provocate de dezbaterea care se derulează pe acest forum, precum și de puncte de vedere pe care le-am întâlnit pe alte platforme: - scientometria este o disciplină distinctă care avansează prin eforturile cercetătorilor din domeniul respectiv.Este cosiderată un subdomeniu al Bibliometriei. În acest stadiu, ea ne oferă o serie de instrumente (indicatori) pentru evaluarea publicațiilor academice care sunt - probabil - perfectibili, dar mai ales care ar trebui utilizați „potrivit scopului”. Efectul pervers al deturnării eforturilor cercetătorilor către publicare cu orice preț în detrimentul cercetării autentice nu ar trebui imputat indicatorilor ca atare ci felului în care diferite instituții (guverne, universități, institute etc.) utilizează acești indicatori; - în legătură cu cele de mai sus, sunt de interes preocupările actuale de a scoate măsurarea producției de cunoaștere de sub monopolul publicațiilor academice și al indicatorilor scientometrici. Cu titlu de exemplu merită văzut raportul unui grup de experți constituit la nivelul Comisiei Europene intitulat Next-generation metrics: Responsible metrics and evaluation for open science link: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b858d952-0a19-11e7-8a35-01aa75ed71a1 - o altă problemă care preocupă este legată de statutul și cariera cercetătorului (problemă care interferează cu sistemul stimulentelor și cu cadrul instituțional al desfășurării muncii de cercetare). În acest sens, există o anumită frământare și chiar o anumită desnădejde (în special în domenii ale cercetării care nu sunt strict legate de știință în sens restrâns: fizică, chimie, biologie etc.) Pentru a veni cu o contribuție efectiv nouă pot fi necesari ani de studii consacrate unei singure teme, implicarea unui număr mare de cercetători, un cadru instituțional și un flux de finanțare stabile un sistem de valorificare a rezultatelor de încredere. Ca o ilustrare a problemei la care mă refer, iată un articol din 2016: https://www.sciencealert.com/peter-higgs-says-he-wouldn-t-have-predicted-the-higgs-boson-in-today-s-academic-climate - autenticitatea cercetării trebuie să se bazeze pe autenticitatea interesului sau curiozității pentru o anumită problemă („research question”). Ar trebui să alocăm mai mult spațiu și un plus de exigență în verificarea acestui aspect. Ar trebui avute în vedere două aspecte: (1) „existența problemei” și (2) modul în care este acesta formulată. Ca autor, am scris deseori că rezultatele cercetării interesează în elaborarea politicilor publice sau în conducerea afacerilor, dar realitatea este că dintre potențialii „beneficiari” nu mi-a răspuns nimeni niciodată. Cred că există o anumită „fractură” în comunicarea dintre cercetător și potențialii beneficiari ai cercetării, cu cauze multiple. În opinia mea ar fi foarte important să investigăm posibile soluții în această privință. - „economia științei” oferă un cadru în care se regăsesc aproape toate preocupările exprimate în cadrul acestui forum. Nu aș adăuga „evaluări calitative și cantitative”, ci - mai degrabă - „provocări” sau „the way forward” (mai greu de tradus).

Answer:


Reply
07.18.2021
JORA Octavian-Dragomir - ASE București
Distinși colegi, Mă bucur foarte mult că există sentiment pozitiv în a lansa în discuție în paginile revistei Amfiteatru Economic „teme grele”. Deși moda este să fim pragmatici (practici, punctuali) cu orice preț, a statornici preocuparea pentru „bunul simț comun” (bon sens [fr] + common sense [en]) este cea mai pragmatică dintre căutări, tocmai pentru că este fundamentală/fundațională. Chiar și (poate... tocmai) în... știință/științe, unde adesea devenim prizonieri ai unor rigori/metodologii butaforice și ai unei morale/etici burlești. Excelentă ideea unei fuziuni între discuțiile economice și etice despre „măsura și ordinea lucrurilor” în știință. Cu atât mai mult cu cât eu unul sunt adeptul ideii că judecățile de eficiență (fetișul economiștilor-și-atât) sunt inevitabil secundare/subordonate celor etice (care ne răspund la dilema legată de cine este îndrituit să invoce și să impună pretinsa... eficiență!). Acest binom este esențial nu doar în a judeca situații economice rutiniere (practici private, politici publice), ci chiar modul cum producem/distribuim/consumăm Știință. Propun această titrare a temei: „Economia științei – evaluări calitative și cantitative” / „The Economics of Science – Qualitative and Quantitative Assessments”. AE fiind o publicație de economie, dar și un amfiteatru interdisciplinar, prin această sintagmă vizăm sensul larg/plenar al ideii de „economie” – ce ziceam mai sus, „măsură și ordine a lucrurilor”. Mă gândesc, de pildă, la aspectele care țin de „valorizarea și valorificarea științei” (unde „valorizare” și „valorificare” sunt noțiuni și economice, și filosofice/etice). Desigur, putem șlefui litera, spiritul fiind cel care o va dicta. Voi propune spre dezbatere și câteva posibile teme economice/etice care să fie lansate în apelul de articole: de la pseudo-obiectivitatea scientometriei la problema „consensului științific”, de la impactul cercetării în circuitul închis al comunităților epistemice la impactul în economia/lumea/viața reală, de la exclusivismul ghildelor științifice la democratizarea accesului la cunoaștere și a participării la dezbaterea publică în „piețele idelor”. Și multe, multe altele. Gânduri bune! Conf. univ. dr. Octavian-Dragomir Jora, REI-ASE București, redactor-șef fondator al publicației The Market for Ideas (http://www.themarketforideas.com/)

Answer:


Reply
07.17.2021
Constantin Bratianu - ASE Bucuresti, SNSPA Bucuresti, Redactor - Amfiteatru Economic
Apreciez toate contributiile colegilor nostri cu privire la temele posibile si potentiale de maxim interes pentru Amfiteatru Economic, teme care sa promoveze si o serie de reflectii filozofice la noile cerinte ale stiintei. Este admirabil ca domnul profesor Vasile Dinu, Editor-in-Chief al revistei ne provoaca la idei care sa conduca la analize si studii care sa depaseasca in profunzime modelele aproape standardizate de cercetare cantitative bazate pe chestionare si procesarea statistica a datelor. In acest sens as sugera tema "Economia si etica cercetarii stiintifice universitare" sau ca varianta mai explicativa "Noile provocari ale economiei si eticii cercetarii stiintifice universitare".

Answer:


Reply
07.16.2021
Vasile Dinu - redactor-sef al revistei - Academia de Studii Economice Bucuresti
Referitor la propunerea unei TEME pentru viitoarele numere ale revistei Amfiteatru Economic Am citit cu bucurie și cu interes ceea ce au scris participanții la această dezbatere: Lupu Nicolae, Jora Octavian, Tăchiciu Laurențiu, Dabija Cristian, Brătianu Constantin, Vătămănescu Mădălina și Dumitru Miron. Le mulțumesc participanților pentru interesul manifestat. Încerc și eu sa-mi exprim părea în acest context. O s-o fac cât mai sintetic posibil. 1. S-au făcut două propuneri și anume, Lupu Nicolae – o tema referitoare la Etica universitară și Jora Octavian – o temă referitoare la Economia științei. 2. Conform și celor precizate de Tăchiciu, revista noastră gestionează articole pe domeniul economic, management și business. Ca urmare, nu putem avea o TEMĂ PURĂ cu privire la Etica universitară. 3. Tema propusă de Octavian cu referire la Economia științei este foarte actuală și mai generoasă în a aborda problematica CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE și a ÎNVĂȚĂMÂNTULUI. 4. Propunerea mea este de a găsi o TEMĂ care să cuprindă cele două aspecte, privind economia științei dar și etica universitară. Lucrul este posibil, deoarece economia științei presupune ca cercetarea științifică precum și evaluarea acesteia să se facă în spiritul eticii și integrității academice. (ca exemplu, să ne gândim doar la problematica plagiatului în materialele științifice). Deci, să găsim un titlu care să cuprind cele două sintagme respectiv „economia științéi” și „etica universitară” 5. Am găsit și locul și data acestei TEME, respectiv Revista specială nr. 16 din noiembrie 2022. Nu putem mai devreme, deoarece am stabilit celelalte trei teme pentru 2022 (februarie, mai și august) care sunt pe Pactul Verde al UE, iar acum pentru noiembrie 2021, Revista nr. special 15 este pe Industria 4.0 6. Totodată subliniez un lucru foarte important și anume: dorim să avem contributori dintre cei mai valoroși, adică personalității, din țară și străinătate, care au operă și care au scris în aceste domenii. În acest fel facem să crească vizibilitatea revistei și probabilitatea de a fi citați. Ca urmare, Comitetul de redacție al revistei, împreună cu dumneavoastră, va trebui să găsească asemenea autori pentru a fi invitați să participe cu scrierea unui articol. Cred că avem ceva șanse, deoarece revista noastră are indicatori scientometrici bunișori. 7. In încheire va rog să faceți observații cu privire la aceste aspecte mai sus menționate și mai ales cu referire la propunerea unui titlu adecvat pentru TEMA ce va fi propusă (dacă se poate cu unele precizări, eventual de subteme de care să țină seama autorii în elaborarea articolelor, fie pe economia științei, fie pe etica universitară). Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la această dezbatere care se va concretiza într-un număr tematic interesant și important. Ar fi a doua CONCRETIZARE a dezbaterilor de pe FORUM, prima fiind în legătură cu Elaborarea unui ghid pentru scrierea bibliografiei ce este postat deja pe site la rubrica Repere. Accseați-l. În acest fel ne racordăm ideii exprimate de unul din participanții la dezbateri precum că: „...să nu ne oprim la planul retoric ci să ne avântăm în vâltoarea ideilor și mai ales a soluțiilor. Mie întotdeauna mi-au plăcut și cei care „văd idei” dar mai ales cei care le creează solul fertil pentru să răsări și face fructe”

Answer:


Reply
07.15.2021
Miron Dumitru - Academia de Studii Economice din București
Este mai mult decât lăudabil să luăm notă de faptul că, dacă se înțelege că demersurile de calitate făcute cu temeinicie, coerența și consecvența centrate pe rigoare, selectivitate și înalt profesionalism, păstrarea ștachetei la niveluri înalte și ridicarea acesteia pas cu pas, ca la finalelel olimpice, rezultatele nu întârzie să apară și sunt solide și durabile. Îmbunătățirile îmbunurătoare la nivelul înscrierii revistei Amfiteatru Economic în tabloul evaluatoriu relevant sunt rodul unei munci de anduranță, al unor principii respectate cu mare strictețe și al calității articolelelor selectare. Pentru aceasta merită șă felicităm grupul editorial și colectivul redacțional și să îi urmăm să repurteze și alte succese. Mă bucură ideile proaspete și valoroase care se pot desprinde din lectura intervențiilor de pe acest Forum și cred că trebuie să recunoscători celor care au avut ideea acestuia. Dincolo de unele nuanțe de nemulțumire în legătură cu rostul și maniera de stabilire a indicilor scientometrici, de faptul că, este în firea lucrurilor că din tribună putem considera că faza s-ar fi putut derula cu mai mare acuratețe decât s-a întâmplat în teren, de nivelul la care se află preocupările noastre științifice și orizontul nostru aspirațional, transpare dorința de a dezbate, de a ne exprima părerile, de a ne poziționa proactiv în dialogul științific și a încerca să orientăm cunașterea economică către zona sa cea mai avansată. Apreciez că sugestiile făcute de confrații dialogului deschis sunt pertinente și valoroase, ceea ce trebuie făcut este să nu ne oprim la planul retoric și să ne avântăm în vâltoarea ideilor și mai ales a soluțiilor. Mie întotdeauna mi-au plăcu și cei care „ văd idei„ dar mai ales cei care le creează solul fertil pentru să răsări și face fructe. Nu trebuie să ne plasăm în logica fatalistă a lucrurilor așa cum sunt acestea acum ci trebuie să concepem alternative și să ne străduim să le creem contextul în care pot da roade. Dacă vom proceda astfel, vom depăși și dilema eficiență-eficacitate dar și frământările legate de indicatorii cu care se poate măsura excelența științifică, orientându-se preocupările către calitatea intrinsecă a produselor analitice și nu către grija de a aduna subindici. Achiesez fără rezerve la chemările confraților și, cu modestele mele puteri, voi participa dedicat la eforturile implicate de obținerea rezultatelor mai bune.

Answer:


Reply
07.12.2021
Madalina Vatamanescu - SNSPA, Bucuresti
In opinia mea, fiecare tema de cercetare are potentialul de a fi explorata si exploatata la standarde de excelenta si cu un grad ridicat de pertinenta. Totusi, in contextul actual, consider oportune temele care se ancoreaza in transformarile sistemice socio-economice cauzate de pandemie. Perspectiva transdisciplinara, deschiderea globala, analiza in profunzime a mutatiilor existente si emergente, de la microcosmosul individual pana la macrocosmosul ecosistemic rezoneaza mai proeminent cu preocuparile internationale actuale. Intr-adevar, o tema conectata dinamicii cunostintelor, managementului crizei si al schimbarii, strategiilor emergente ar reverbera (probabil) mai puternic in cadrul comunitatii stiintifice internationale, dar si printre practicieni.

Answer:


Reply
07.12.2021
Constantin Brătianu - ASE Bucuresti, SNSPA Bucuresti, Redactor - Amfiteatru Economic
Apreciez ideea domnului profesor Octavian Dragomir Jora de a considera o tema de genul "economia știintei" deoarece este important de a clarifica care sunt principiile economice care se pot aplica cercetării științifice și științei în general și care nu se pot aplica. Am rămas surprins, de exemplu, când o doamnă senatoare cu pretenții a vorbit la TV despre eficiența științei, fără să înțeleagă esența conceptelor și promovând o serie de idei total greșite. Ar putea colegii economiști să imi spună care este valoarea economică a celebrei formule a lui Shannon privind entropia? Dar a celei care reflectă cea de a doua lege a dinamicii a lui Newton? Desigur că există o tendință naturală de a măsura eficiența cercetării științifice, dar atunci când aceasta se face folosind legi liniare rezultatele nu pot fi corecte deoarece fenomenele de creație sunt puternic neliniare. De aceea, și adunarea unor indici scientometrici nu poate fi acceptată dacă ei se referă la entități neliniare. De exemplu, indicele lui Hirsh (h) se deosebește ca putere de interpretare față de numărul de citări tocmai pentru faptul că are la bază o gândire neliniară, în timp ce, numărul de citări este liniar. Da, este bine să reflectăm asupra acestor idei și să găsim soluții mai bune decît cele cunoscute din economia liniară și liniarizată. Discuția se poate extinde și asupra finanțării proiectelor de cercetare științifică unde predomină, din nefericire, gândirea liniară și deterministă.

Answer:


Reply
07.12.2021
Dan-Cristian Dabija - UBB Cluj-Napoca
Amfiteatru Economic constituie un veritabil for al dezbaterilor academice pe diferite teme actuale de interes din cercetarea internațională. În vederea sporirii impactului și vizibilității revistei, temele viitoarelor numere ale Amfiteatru Economic trebuie în primul rând să fie conforme cu viziunea, misiunea și scopul revistei, contextul est-european de existență a acesteia, dar să concorde desigur și cu specificul indexării sale pe domenii precum: Economics, Business și Management. În consecință, temele alese ar trebui legate de aspectele economice ale fenomenelor investigate. Mai mult, temele ar trebui să atragă un număr suficient de mare de manuscrise trimise, din care să se poată selecta în urma unui peer review riguros cele mai bune. Apreciez în mod deosebit propunerile tematice făcute pe acest forum de dezbatere și de generare de cunoștințe, idei și opinii. În contextul în care efectele pandemice asupra economiei nu sunt încă pe deplin înțelese și măsurate/evaluate, este poate de dorit ca tematici viitoare să țină cont de acest aspect. Spre exemplu, un număr tematic ar putea sa ia în considerare „etica de afaceri +n contextul postpandemic”, astfel, acesta răspunzând realității cotidiene, dar și specificul revistei. De altfel Emerald publică o revistă care se ocupă exclusiv de „etica antreprenorială și tehnologică“https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jeet O tematică de tip „economia științei”, deși pare foarte interesantă, este posibil să limiteze oarecum accesul potențialilor autori, pentru că tema în sine este una relativ îngustă și necesită cunoștințe destul de vaste și bine fundamentate pentru a realiza o cercetare de calitate. O revistă specializată pe această direcție de cercetare este Scientometrics (Springer) https://www.springer.com/journal/11192. Totuși, apreciez că o tematică de „economia științei” ar putea fi regândită în direcția dezvoltării managementului cunoștințelor ca urmare a experiențelor manageriale acumulate în timpul pandemiei. Desigur, tematici se pot concepe oricând. Important este ca ele să fie viabile și să conducă la un număr mare de manuscrise trimise. Doar astfel se pot selecta riguros cele mai bune, revista beneficiind ulterior de citările aduse de articolele unor asemenea numere.

Answer:


Reply
07.10.2021
Tăchiciu Laurențiu - Secretar general de redacție - Revista Amfiteatru Economic
Reflectând la comentariile profesorilor Lupu și Jora: Etica și integritatea reprezintă o preocupare centrală pentru redacția revistei Amfiteatru Economic. Ca membri ai redacției unei reviste academice suntem permanent deschiși și interesați să discutăm și să îmbunătățim standardele pe care le aplicăm. Autorii și cititorii revistei noastre fac parte din lumea academică și sunt, firesc, interesați de normele eticii și integrității academice Totuși, atunci când vorbim despre tematica revistei trebuie să avem în vedere că Amfitetru Economic vizează domeniile Administrarea afacerilor, Economie și Management. Din această perspectivă, interesează felul în care deontologia academică interferează cu alți factori de natură economică și socială pentru a influența producția de cunoaștere și eficiența acesteia. Salut sugestia făcută de profesorul Jora de a consacra un număr al revistei „economiei științei”. Cred, totuși, că nu ar trebui să ne limităm la contextul României. Preocupări similare sunt în toate țările lumii.

Answer:


Reply
07.09.2021
JORA Octavian-Dragomir - ASE București
Dragi companioni din colegiul editorial al Amfiteatrului Economic, dragi (co-)autori și, mai ales, dragi cititori (și „citatori” ;-)), felicitări pentru creșterea susținută și sustenabilă a revistei! Totuși, păcat că incrementele de progres (de pildă, devoalate scientometric) nu sunt capitalizate judicios, iar evaluările dezvoltării carierei universitare se lovesc, în anumite situații, de „praguri” ridicate parcă pentru a (ne) rupe nu gleznele, ci țestele de-a binelea. Nu pot înțelege de ce indicatorii scientometrici (nenuli) nu sunt aditivabili, iar adunările pornesc de la praguri care sunt, de fapt,... garduri? Nu înțeleg de ce un „SRI” de peste 1 poate fi adunat în varii punctaje, dar două de 0,5 nu. Să nu mai zic de 0,99 ;-)... Pentru înțelepții scientologi/scientometricieni, această întrebare „nu” este retorică. Propun un număr al AE dedicat „economiei științei”, ca dimensiune particulară a „pieței ideilor”, în care să investigăm, inter alia, științificitatea, dar și utilitatea economică și caracterul democratic al modului în care este produsă și guvernată știința zilelor noastre, cu aplecare și aplicare pe cazul României. Gânduri bune! Conf. univ. dr. Octavian-Dragomir Jora, REI-ASE București, redactor-șef fondator al publicației The Market for Ideas (http://www.themarketforideas.com/)

Answer:


Reply
07.06.2021
Lupu Nicolae - Comisia de Etică și Deontologie Universitară a ASE din București
În ultima vreme, pe linia promovării calității în învățământul superior, se înregistrează preocupări susținute în direcția eticii și a deontologiei universitare. Accentul se pune pe o cultură a integrității, străină de orice tară – plagiatul fiind doar una dintre multiplele fațete. În luna mai, s-a desfășurat o dezbatere asupra unei strategii comune de consolidare a culturii eticii și integrității academice în cadrul universităților Consorțiului „Universitaria”. Consiliul de Etică și Management Universitar de pe lângă Ministerul Educației a organizat două dezbateri cu privire la un cod-cadru al eticii și deontologiei universitare, iar la Universitatea „Transilvania” a avut loc ediția a II-a a Conferinței științifice „Ethical Values in Nowaday Society – New Challenges and Trends”. În cadrul fiecărei universități își desfășoară activitatea o comisie de etică și deontologie universitară – „instanță colegială” pentru situațiile de abatere de la normele de conduită ale membrilor comunității universitare. Din 2018, în România, studiul disciplinei de Etică și integritate academică, la masterat și doctorat, s-a generalizat. Competițiile de proiecte, la nivelul Consiliului Europei, dar nu numai, includ teme precum bunele practici în promovarea integrității academice. De asemenea, tema celei mai recente misiuni de audit public intern, în 2021, a reprezentat-o evaluarea sistemului de prevenire a corupției. Direcția nu poate să fie apreciată decât ca fiind cea corectă, dar progresele sunt ele oare suficient de susținute? Credem că tema „Eticii și deontologiei universitare” merită cu prisosință să-i fie dedicat un număr al revistei. De altfel, de la numărul 23, din 2008, despre „Etica în afaceri”, a trecut ceva timp...

Answer:


Reply
06.13.2021
Vasile Dinu - redactor-sef al revistei - Academia de Studii Economice Bucuresti
Amfiteatru Economic este prima revistă științifică românească, din domeniul științe economice, încadrată în quartila 1 (Q1) de prestigioasa bază de date internationala Scopus. Cu o valoare de 2,6 a CiteScore, Amfiteatru Economic ocupă un meritos loc 43 din 243 de reviste indexate în categoria Economics, Econometrics and Finance. Amfiteatru Economic is the first Romanian scientific journal in the field of economic sciences, included in quartile 1 (Q1) of the prestigious international database Scopus. With a value of 2.6 of CiteScore, Amphitheater Economic ranks 43rd out of 243 journals indexed in the Economics, Econometrics and Finance category.

Answer:


Reply
Dumitru Madalina - Academia de Studii Economice din Bucuresti
Felicitari pentru tot ce ati facut pentru revista!

Answer:


Reply
Andrej Bertoncelj - University of Primorska
Congratulation to the Editor-in-Chief and his team on achieving Q1 status, which is the result of years of high quality scientific publications. I believe that the journal will continue rising in rank in the future.

Answer:


Reply
Vasile Dinu - redactor-sef al revistei - Academia de Studii Economice Bucuresti
Thank you very much, Andrej. Your contribution to achieving this Q1 is a special one. You are one of the most active members of the Board of the Amfiteatru Economic Journal.

Answer:


Reply
05.24.2021
Slobodan Cerovic - Singidunum University
The journal Amfiteatru Eonomic provides outstanding opportunities for scientific research as it publishes cutting-edge papers that can serve as a guide for many scientific researchers. I would like to thank the Scientific Committee headed by Prof. Emiritus Vasile Dinu for the cooperation so far, and I am sure that the path of progress and development of the journal will continue.

Answer:


Reply
05.17.2021
Laurențiu Tăchiciu - Managing Editor, Amfiteatru Economic
Following Renata Krajcirova and David Grant posts. The Covid-19 pandemic is probably the global crisis that has enjoyed the most intense documentation during the course of it. A huge amount of data and information was collected and analyzed in a multifaceted manner. There is a consensus that this experience will induce certain lasting changes in people`s lives, as well as in the economy and business. I think it will be very interesting to identify and analyze such changes generated or catalyzed by the pandemic crisis, in about 2 years.

Answer:


Reply
05.12.2021
David Grant - Hanken School of Economics
Renata Krajcirova makes a very good point about the current Covid-19 pandemic. Many journals are considering what is happening while the pandemic still rages on, but I believe there may be an opportunity for the Journal to lead with special issues and discourse on what businesses and societies should do in coming out of the pandemic to ensure economic recovery that is inclusive and sustainable. We invite authors with good ideas to submit their proposals to the Journal for consideration.

Answer:


Reply
05.11.2021
Lupu Nicolae - redactor, Facultatea de Business și Turism a ASE din București
În urmă cu câtăva vreme (nr. 37 al publicației noastre), cercetând percepția asupra educației pentru afaceri, cel mai important atribut al unui candidat pentru industria ospitalității s-a dovedit a fi atitudinea, fiind urmată de pregătirea teoretică și practică. Ecartul dintre scorurile celor două atribute este mai mare în rândul subiecților-hotelieri, dar este evident și în cazul subiecților-studenți. Muncii în industria ospitalității îi este confirmat caracterul vocațional. Importanța relativă acordată atitudinii și chiar prezenței fizice (un al treilea atribut) reprezintă o reală provocare. Altfel spus, un anume accent în educație ar trebui pus pe crearea de atitudine. Oare este momentul adoptării unei alte paradigme pentru învățământul de profil?

Answer:


Reply
05.08.2021
Idowu - London Metropolitan University
Thanks very much for the opportunity to be part of this. I will monitor it and contribute as appropriate. Thank you.

Answer:


Reply
05.05.2021
Renata Krajcirova - Slovak University of Agriculture in Nitra
Dear Editorial Committee! Amfiteatru Economic journal is an an important scientific journal. I found every issue important topics and researches both theoretical and applied. Due to the recent events and changes in society over the world caused by covid pandemy which has impact to all industries, what do you think and consider to include this topic to a special issue? Thank you.

Answer:


Reply
Vasile Dinu - Editor in Chief, Amfiteatru Economic - Academia de Studii Economice din București
Dear Renata, Thank you for your appreciation for the Amfiteatru Economic Journal. Our thoughts and yours coincide in this direction. I specify that now, at Journal no. 58, which we are working on, our theme is: Telework: economic and social impact and perspectives. Many of the articles start with the pandemic. We have received 105 articles that we need to analyze.

Answer:


Reply
Mladen Čudanov - University of Belgrade
100+ articles for a dozen to be published seem like a good recipe for quality issue from such a quantity of submissions. However, rejection rate for this issue will have to be high, due to such interest in the journal`s topic.

Answer:


Reply
Nistoreanu Puiu - ASEB
Dear Mladen Čudanov - University of Belgrade Correct and logical your appreciation. Of course, this decantation will lead to a number of very good scientific quality and more.

Answer:


Reply
Nistoreanu Puiu - ASEB
Este cunoscut faptul ca rolul unei reviste stiintifice este sa conduca la progres si la apropierea teoriei cu practica. Calitatile de profesor si cercetatator, ale domnului Vasile Dinu alaturi de membrii bordului, vor contribui la afirmarea de specialisti care vor purta efigia AE(Amfiteatru Economic). Felicitari si succes pe mai departe! It is known that the role of a scientific journal is to lead to progress and to the approach of theory with practice. The qualities of professor and researcher, of Mr. Vasile Dinu together with the members of the board, will contribute to the affirmation of specialists who will wear the effigy of AE (Economic Amphitheater). Congratulations and good luck!

Answer:


Reply
04.28.2021
Vasile Dinu - Redactor-șef, Amfiteatru Economic - Academia de Studii Economice din București
Iata și primul produs rezultat din dezbaterile de pe Forum: Ghid de bune practici pentru scrierea bibliografiei în sistem Harvard. Scopul acestuia este de a ajuta pe studenți, masteranzi, doctoranzi, tineri cercetători și nu numai, în scrierea corectă a bibliografiei. Este postat pe site-ul jurnalului Amfiteatru Economic la sectiunea Repere și se poate accesa la următoarele linkuri: https://www.amfiteatrueconomic.ro/RepereAleCercetarii/RO_Dinu_Ghid_scriere_bibliografie.pdf (RO) https://www.amfiteatrueconomic.ro/RepereAleCercetarii/EN_Dinu_Ghid_scriere_bibliografie.pdf (EN) Here is the first product from the Forum debates: A best practice guide for writing bibliography in the Harvard system. Its purpose is to help students, master students, doctoral students, young researchers and more, in the correct writing of the bibliography. It is posted on the website of the journal Amfiteatru Economic in the Landmarks section and can be accessed at the following links: https://www.amfiteatrueconomic.ro/RepereAleCercetarii/RO_Dinu_Ghid_scriere_bibliografie.pdf (RO) https://www.amfiteatrueconomic.ro/RepereAleCercet EN_Dinu_Ghid_scriere_bibliografie.pdf (EN)

Answer:


Reply
04.21.2021
Andrej Bertoncelj - University of Primorska
The emphasis of the Amfiteatru Economic journal has been on important and prominent topics in every issue, the years have shown that the founders` idea was a right one and that the journal should continue to publish leading research, both teoretical and applied, that extends our knowledge on selected relevant topics in current and future economic development. In light of the aforementioned, I welcome the next topic of the journal in its 59th issue, namely on Digital transformation in the context of European Union’s Green Deal. Let me draw your attention to another possible topic, namely the 4th industrial revolution (Industry 4.0) and its implications in the context of current developments and future prospects for the EU. Evolving Industry 4.0 is bringing major changes to our national economies. The ever-changing business environment and expanded use of new digital technologies, like artificial intelligence, machine learning, big data and the rise of »smart« companies will change the role of human labour in manufacturing, being increasingly replaced by robots through automation and digitalisation of processes. These changes will be reflected in changes in our societies through income distribution as well as in the basis for member states` competitiveness in the global economy. What is your opinion on this topic and how these developments will affect EU economies in the spheres of education and employment, in terms of social repercussions and comparative advantage and for future economic cooperation?

Answer:


Reply
Vasile Dinu - Editor in Chief, Amfiteatru Economic - Academia de Studii Economice din București
Dear Andrej, Thank you for the appreciations. Indeed, a very important topic is Industry 4.0 Already, we meet with such a theme. In the special issue of November 2021 we will publish about 10 articles on Industry 4.0 from the International Conference of the Academy of Economic Studies. From my previous email you commented on something with good practices. I asked if you agreed to a Good Practice Guide for writing bibliography in the Harvard system that we would post on the journal`s website for use. Would you appreciate something like that?

Answer:


Reply
Andrej Bertoncelj - University of Primorska
Our doctoral students and many practitioners find Good Practice papers (reviews, case studies and bibliometric studies..) very informative. Indeed, a Good Practice Guide would be very useful and hopefully would encourage them to contribute to the journal.

Answer:


Reply
Dan-Cristian Dabija - UBB Cluj-Napoca
I think that Industry 4.0 is a great topic, but it is not necessary the most recent one. The EU Commission published in January 2021 a point of view on Industry 5.0: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en I agree that it might be difficult to write scientific papers on this topic, but if there are already documents about this development, authors who will be able to write and publish papers on Industry 5.0 might be well cited in the future.

Answer:


Reply
Andrej Bertoncelj - University of Primorska
Indeed, evolving topics of Industry 5.0 next to still relatively under-researched topics of Industry 4.0 should be of interest for the Amfiteatru Economic journal. Especially due to many published papers on the topic dealing with sustainable development, along with current developments and future prospects of digital technologies. Papers, both theoretical and applied , on the topic of Industry 5.0, as well as Society 5.0, may be well cited in peer-reviewed journals. I would imagine, reviews or bibliometric studies on Industry 5.0, in particular.

Answer:


Reply
04.19.2021
Juraj Cheben - University College of Business in Prague
Dear colleagues, what do you think about MDPI journals who publish over 10 000 articles a year? Amfiteatru Economic keeps its prestige and its topics are practically and up-to-date oriented. I value that each issue has a special topic that. With more cross-country and cross-cultural researches it could compete with the best journals in field.

Answer:


Reply
Vasile Dinu - Editor in Chief, Amfiteatru Economic - Academia de Studii Economice din București
Dear Juraj, I`m not very into the topic with MDPI magazines, but I can say what I think, namely: this big issue "smells" of business. Not bad for a business, but great care for quality. A colleague of mine from the magazine (as if you know him, namely Dabija Dan Cristian) is more on the subject. Maybe he`ll answer. Thank you for your appreciation of the Amphitheater Economic magazine. I want you to be an active partner on our Forum. If you boost your colleagues, so much the better.

Answer:


Reply
Dan_Cristian Dabija - UBB Cluj_Napoca
Due to the recent developments in society, open access publishing seems to develop as the "New Normal" in scientific research. Even the EU encourages open access publishing: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm Worldwide there are several publishers and/or journals which support open access publishing. It might seem strange that an open access journal could publish over 10,000 papers per year, but I think that all depends on how efficient your manuscript submissions, review and production/publication process is. MDPI is not the only publisher which has journals that publish over 10,000 papers per year. There are other journals like Plos One who publish more than that: https://en.wikipedia.org/wiki/PLOS_One. Depending on the field of study there are also other open access publishers with a high number of yearly published papers: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0233432 As far as a journal or a publisher can ensure a publication process according to ethical standards and with proper rejection rates (MDPIs rejection rate is at about 60%, see https://res.mdpi.com/data/2020_web.pdf) I think that publishing there is ok. In order to publish a large number of papers one needs of course many reviewers. A possible problem would be to ensure that all selected reviewers really know what they are doing. In my opinion not every reviewer is a good reviewer, but if they graduated a course, like the Publons Academy Reviewer one, they would know what they have to do: https://publons.com/academy/graduation/ Of course, every author can choose how they want to publish. However visibility of the own work also depends from the number of citations that a paper is able to attract over time. In my opinion, if a researcher choses to publish his/her paper in a journal which publishes 10,000 papers or more per year, he/she should ensure that the paper is written as he/she would publish it in the most rigorous journal with the highest rejection rates. The responsibility of the content of a paper is not only on the shoulders of the publisher, editors and the reviewers, but especially on the shoulders of the author(s).

Answer:


Reply
04.16.2021
Miron Dumitru - Academia de Studii Economice din București
I consider it very welcome to invite the editor-in-chief of the journal to share on this Forum, the scientific community in the broadest sense, relevant personal experiences, bold ideas, scientific areas of great methodological juiciness but also concrete ways in which research results they have contributed to relevant transformations in the epistemological and praxiological landscape they deal with. Personally, together with the co-authors of the article entitled "European development model in the face of the Quaternary sector emergency test" published in Journal nr. 13/2019, we highlighted the specific aspects of the quaternary sector of the economy and tested some of the unique features of an improved development on the example of the Particle Accelerator from Măgurele (ELI.NP). Some of the ideas contained in this article were the basis for setting up a specific relational division of ELI.NP. with the Romanian business environment and the beginning of the process of disseminating some of the results of research of high theoretical and practical relevance developed there at the level of Romanian and foreign entrepreneurs. The decision of the journal`s editorial staff to choose the most current topics, to publish thematic issues, and the researchers can take note of almost all the angles of approach, the most diverse analytical methodologies and a very perspective. broad on the developments taking place in certain thematic areas. I am convinced that these first manifestations of a dialogue of the best quality and utility will create the necessary emulation representing the foundations of a process of communicating valuable ideas, which will contribute to the added value expected by all of us.

Answer:


Reply
04.16.2021
Miron Dumitru - Academia de Studii Economice din București
Consider ca foarte bine venită invitația editorului șef al revistei ca autorii care au publicat în această revistă să împărtășească pe acest Forum, comunității științifice în sens larg, experiențe personale relevante, idei îndrăznețe, arealuri științifice de mare suculență metodologică dar și modalități concrete în care rezultatele cercetării lor au contribuit la transformări relevante la nivelul peisajului epiestemologic și praxiologic de care se ocupă. Personal, împreună cu co-autorii articolului intitulat „Modelul european de dezvoltare în fața testului emergenței sectorului cuaternar” publicat în Revista nr. 13/2019,, am evidențiat aspectele specifice ale sectorului cuaternar al economiei și am testat unele dintre particularitățile inedite ale unui model îmbunătățit de dezvoltare pe exemplul Acceleratorului de particole de la Măgurele (ELI.NP). Unele dintre ideile cuprinse în acest articol, au stat la baza configurării unei divizii specifice de relaționare a ELI.NP. cu mediul de afaceri românesc și a începerii procesului de diseminare a unora dintre rezultatele cercetărilor de înaltă relevanță teoretică și practică dezvoltate acolo la nivelul întreprinzătorilor români și străini. Trebuie apreciată cum se cuvine și decizia colectivului editiorial al revistei de a alege subiecte de cea mai mare actualitate, de a publica numere tematice, cercetătorii putând astfel să ia notă de cvasitotalitatea unghiurilor de abordare, de cele mai diverse metodologii analitice și de o perspectivă foarte largă asupra evoluțiilor care au loc în anumite arealuri tematice. Am convingerea că aceste prime manifestări ale unui dialog de cea mai bună calitate și utilitate vor crea emulația necesară reprezentând fundamentele unui proces de comunicare a ideilor valoroase, ceea ce va contribui la plusul de valoare scontat de noi toți.

Answer:


Reply
Vasile Dinu - Academia de Studii Economice din București
D-le Profesor, mă bucur foarte mult că în revista noastră există un asemenea articol cu implicații în economia reală. Mă gândesc, ca la un moment dat, dacă mai mulți autori ne vor mărturisi despre asemnea articole (deci vom avea mai multe), să facem în menu site-lui un punct special în care să introducem această categorie de articole. De aici ne vom da seama de impactul revistei în economia reală. Cei care vor să citească acest articol, aflat în Revista 13/2019, îl pot accesa atât în RO cât și în EN la adresele file:///C:/Users/USER/Downloads/Articol_2856.pdf file:///C:/Users/USER/Downloads/Article_2856.pdf

Answer:


Reply
04.14.2021
Andrej Bertoncelj - University of Primorska
For several years, I have been using papers from the Amfiteatru Economic journal, as educational material to better prepare my students for their future, working in a career with a degree in economics. I encourage students and professors to look at the contributions in Amfiteatru Economic and use them for teaching or research purposes. For teaching purposes, particularly in tutorials and seminars, I would especially like to see more papers that include reviews, case studies and/or best practices. For practitioners, as well, reviews and best practices can be useful. I am aware of experts in international factory in Slovenia that carefully studied AE papers on best practices at smart factories and papers on green economics. It is hard to measure the impact of any particular paper on the economy or the success of a student; however, the fact stands that the editor-in-chief, Prof. Dinu Vasile, has created a internationally recognized journal consisting of high quality publications that provide insight into various relevant aspects of our society.

Answer:


Reply
Vasile Dinu - Editor in Chief - Academia de Studii Economice din București
Professor, thank you for your appreciation to the magazine Amfiteatru Economic. At the same time, I am glad that you use the materials from the magazine to work with your students. In this regard, what do you think would be a good best practice Guide to writing the bibliography correctly in the Harvard system for your students and beyond? I think it would be good for the correct writing of citations and bibliographic sources for articles, bachelor theses and master`s theses. If you consider it welcome, I can elaborate it quite quickly and post it on the magazine`s website in the Highlights section. I apologize for any mistakes in the text. I don`t know English very well. I translate via Google.

Answer:


Reply
Dan-Cristian Dabija - UBB Cluj-Napoca - UBB Cluj-Napoca
I am also using and recommending the archive of Amfiteatru Economic to my Master and PhD students. They can really find a relevant and important collection of case studies, best practices and of course, state of the art papers on innovative and modern topics of research. As some of the paper are published in Romanian, it is really easy for my Romanian students to read the content! The journal and its content is of really good help for students and young researchers!

Answer:


Reply
Andrej Bertoncelj - University of Primorska
I find high-quality practice oriented review papers and case studies of particular interest and as an added value to the journal and to our readership in both segments,academia and industry. In this respect, I believe a Good Practice Guide available on the web site of the journal is the right step. Additional value of the journal are papers published in both languages, Romanian and English, making it even more accessable to local and international community.

Answer:


Reply
Vasile Dinu - Academia de Studii Economice din București
Dear Andrej, I`m working on a Good Practice Guide to writing bibliography in the Harvard system. How soon it will be posted on the magazine`s website. I will let you and the scientific community around the journal know.

Answer:


Reply
Andrej Bertoncelj - University of Primorska
This is great news. Thank you for your attention on this matter. We are looking forward to it.

Answer:


Reply
04.13.2021
Vasile Dinu - Academia de Studii Economice din București
The editorial board of the Journal informs you that starting with volume 23, no. 57 of 2021, the authors of the articles can include the ORCID code alongside their affiliation to an institution. We consider this to be a positive thing because it allows the exact identification of each author in the databases and it is a way to increase the number of citations, and therefore of the H index (Hirsh index). This is possible because the readers of an article can use the authors` ORCID code and they can see and access the articles, and depending on their need and preferences, they can cite these articles. If you choose to do so, you can submit comments for and against this change, and you can also recommend other things that the Journal can do to increase the prestige of authors who publish in Amfiteatru Economic. We intend to create a strong scientific community around the Journal. Remember, we want you to write to us about the impact of your articles that have been published in the Journal, and their actual contribution to solving or improving problems form the real economy. To create an ORCID account, go to: https://orcid.org We recommend the completion of the ORCID account with the correct affiliation of each author, and also the other available fields: qualifications/ education, short description, other author profiles, etc. An example of how to create ORCID can be accessed here: https://orcid.org/0000-0003-3606-2548

Answer:


Reply
Mladen Čudanov - University of Belgrade
Many thanks to the Amfiteatru for introducing ORCID! It has shown as an immense help for me, and it is even more helpful to researchers with common names... interesting to see how many interpretations of Name and Surname can exist: https://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/54329/images/name_ambiguity.jpg ;) Also, ORCID helped me a lot when I had to analyse my citations on SCOPUS, it seems to me that those two services will integrate completely. I have opened the account easily, and as a journal editor can also say that there is correlation (I so not imply causation in any direction) between authors with ORCID accounts and number of citations on their articles. So best regards from ORCID member no https://orcid.org/0000-0001-6895-6525

Answer:


Reply
Miron Dumitru - Academia de Studii Economice din București
The efforts of the journal`s editorial staff, oriented towards a wide openness to the professional and scientific environment, national, European and international, are worth appreciating. I consider the initiative to include the ORCID code in the affiliation of each author to be extremely beneficial and scientifically valuable. It is obvious that in this way, those who publish in this already prestigious journal, dynamically join the international circuit of valuable ideas, can make known their latest research results, can obtain a valuable feed beck and can subsequently improve their performance in the field of research.

Answer:


Reply
Vasile Dinu - Editor in Chief - Academia de Studii Economice din București
Professor Mladen, I am glad that you also argued the importance of ORCID. It means we did well in the magazine. Also, due to your arguments, the authors will create an ORCID account as well as possible and completely.

Answer:


Reply
Juraj Cheben - University College of Business in Prague
Not many journals use ORCID and it looks as a visionary decision to go this way and lets hope that it will increase the number of citations.

Answer:


Reply
04.06.2021
Vasile Dinu - Redactor-șef, Amfiteatru Economic - ASE
Comitetul de redacție al revistei vă informează că începând cu volumul 23, nr. 57 din 2021, autorii articolului pot include codul ORCID, pe lângă afilierea la o instituție. Considerăm c ă acesta este un lucru pozitiv deoarece permite identificarea exactă a fiecărui autor în bazele de date și este o modalitate de creștere a numărului de citări, deci a H indexului (indicele Hirsh). Acest lucru este posibil deoarece cititorii unui articol pot folosi codul ORCID al autorilor și pot vizualiza și accesa articolele, iar în funcție de necesitate și preferințe le pot cita. În măsura în care doriți, puteți trimite comentarii pro și contra acestei inițiative și, de asemenea, puteți recomanda alte lucruri pe care le poate face revista în vederea creșterii prestigiului autorilor care publică în Amfiteatru Economic. Dorim să creăm o comunitate științifică puternică în jurul revistei. Nu uitați, dorim să ne scrieți despre impactul articolelor pe care le-ați publicat în revistă, despre contribuția lor efectivă la rezolvarea sau îmbunătățirea unor probleme din economia reală. Pentru crearea unui cont ORCID se va accesa pagina: https://orcid.org Recomandăm completarea contului ORCID cu afilierea corectă a fiecărui autor, precum și completarea celorlalte câmpuri disponibile: calificări/educație, scurtă descriere, alte profiluri de autor etc. Un exemplu de creare ORCID poate fi accesat aici: https://orcid.org/0000-0003-3606-2548

Answer:


Reply
Dan-Cristian Dabija - UBB Cluj-Napoca
Includerea codului ORCID in cadrul afilierii fiecarui autor este extrem de benefica, mai ales atunci cand exista mai multi autori cu nume similare sau chiar identice. Mai mult, se recomanda totodata si completarea profilului ORCID cu afilierea exacta, respectiv "legarea" sa de contul PUBLONS/ResearcherID si/sau de alte IDuri institutionale. Initiativa Amfiteatru Economic de a solicita autorilor codul ORCID este folosita de majoritatea revistelor din fluxul principal de publicatii, fiind de cativa ani solicitata si de catre UEFISCDI pentru inregistarea articolelor care se premiaza.

Answer:


Reply
Miron Dumitru - Academia de Studii Economice din București
Merită apreciate eforturile colectivului redacțional al revistei, orientate către deschiderea largă către mediul profesional și științific, național, european și internațional. Consider ca extrem de benefică și creatoare de valoare în plan științific inițiativa de includere a codului ORCID în cadrul afilierii fiecarui autor. Este evident că astfel, cei care publică în revista, deja prestigioasă, se înscriu dinamic în circuitul internațional al ideilor valoroase, își pot face cunoscute cele mai noi rezultate ale cercetării, pot obține un valoros feed beck și își pot ulterior îmbunătăți performanțele în domeniul cercetării.

Answer:


Reply
03.19.2021
Muddassar SARFRAZ - Binjiang College, Nanjing University of Information Science and Technology, China
I was very pleased to discover this journal. The Amfiteatrul Economic is an internationally acclaimed journal. The editor-in-chief, Prof. Dinu Vasile, exceptionally coordinates this magazine, proving the articles` quality and the magazine`s quotation (high impact factor). I will participate in debates, and I will promote the journal in my network. 

Answer:


Reply
03.17.2021
Purcărea Theodor - Universitatea Româno-Americană
Este îmbucurător acest demers. Dacă schimbul este o noţiune fundamentală a gândirii economice (schimbul, aflat în inima civilizaţiei, exercitând desigur un cunoscut rol social foarte larg), schimbul de idei în noul cadru generos oferit de Amfiteatru Economic confirmă actualitatea reinterpretării acelei necesare partituri de cunoştinţe astfel încât să se asigure mai buna înţelegere atât a ceea ce se ştie, cât şi a ceea ce nu se ştie încă aşa bine. Iar aceasta în strădania firească de a se ţine pasul cu timpul, integrând informaţiile corecte şi profunde (desigur, după triere, relativizare etc.), reflectând, neignorând, ascultând şi tratând cu respect, acceptând, rectificând, îmbogăţind… în actualul context în care: incertitudinea este cea care defineşte condiţia economică; recuperarea durabilă și rezilientă din pandemia COVID-19, precum şi construirea viitoarei rezilienţe, necesitatea efortului suplimentar pentru învăţare, reintegrare şi sprijin etc. constituie preocupări majore.

Answer:


Reply
03.17.2021
Larisa Ivascu - Universitatea Politehnica Timisoara
Stimate Domnule Redactor-sef Prof. Dinu Vasile, Stimati Colegi, Va felicit pentru prezenta revistei in cele mai apreciate baze de date, un factor de impact ridicat si o calitate impresionanta a articolelor stiintifice publicate. Acest forum este o oportunitate de a interactiona pe subiectele avizate. Doresc sa apreciez tematicile revistei si in special cea intitulata "Telemunca: impact economic și social și perspective". Aceasta tematica a fost remarcata de colaboratorii din strainatate care au fost impresionati de pozitia revistei. Felicitari, domnule profesor Dinu Vasile!

Answer:


Reply
03.16.2021
Stanciu Silvius - Dunarea de Jos University of Galati, Romania
Felicitări pentru initiativa!

Answer:


Reply
03.16.2021
Miron Dumitru - Academia de Studii Economice din București
Ca prfeședinte al celui mai înalt for decizional al Academiei de Studii Economice din București, Senatul universitar, îi felicit și prin intermediul acestui nou vehicol comunicațional pe toți cei care fac lucrurile să se întâmple la revista Amfiteatrul Economic, care se particularizează de mai multă vreme, în peisajul publicațiilor științifice de reală ținută. Exprim convingerea că va spori exponențial numărul celor care vor adera la familia celor care înțeleg cum se cuvine valorile promovate de către colectivul editorial. Pe baza ideii conform căreia „cel care nu este de acord cu tine nu te contrazice ci te completează„ cred că pe acest Forum ne vom duela în idei, vom supune spre dezbatere deschideri intelectuale referențiale și vom contribui cu toții la configurarea unui areal dens în idei inovative, plin de argumente științifice și incitant pentru cititorii revistei. Urez mult succes administratorilor Forumului dar și contributorilor la acesta.

Answer:


Reply
03.16.2021
Vasile Dinu - Academia de Studii Economice din București
On behalf of the Editorial Board, I encourage the scientific community around the Journal, its authors and readers, to engage in a responsible dialogue within the Forum, in order to help increase the scientific prestige of this mainstream journal, Amfiteatru Economic

Answer:


Reply
03.16.2021
Vasile Dinu - Academia de Studii Economice din București
In numele Comitetului de redacție îndemn, comunitatea științifică din jurul revistei, pe autorii și cititorii acesteia, să poarte un dialog responsabil și constructiv în cadrul Forumului cu scopul de a contribui la creșterea prestigiului științific al jurnalului, din fluxul principal de publicații, Amfiteatru Economic. Redactor-sef, Prof. univ. dr. Vasile Dinu

Answer:


Reply


© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert