Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Necesitatea educării şi formării specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor

Autor:Vasile Dinu, Ivan Marchevski, Eugen Dobrescu şi Raluca Mariana Petrescu

JEL:D18, I23

DOI:

Cuvinte cheie:protecţia consumatorilor, nevoi educaţionale, produse educaţionale, formare

Abstract:
Drepturile şi bunăstarea consumatorilor sunt din ce în ce mai importante, în special în climatul economic actual, în care posibilitatea de a face alegeri în cunoştinţă de cauză reprezintă un avantaj real în viaţa cotidiană a consumatorilor. Consumatorii au nevoie de un acces facil la informaţii clare şi la consiliere din partea profesioniştilor pentru a putea să îşi facă cumpărăturile cu încredere, atât în ţara lor, cât şi în alte ţări. Ţinându-se seama de largă recunoaştere a faptului că educaţia şi instruirea reprezintă un factor strategic pentru o dezvoltare durabilă prin contribuţia sa esenţială la dezvoltarea capitalului uman, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România şi Academia Economică D. Tsenov din Svisthov, Bulgaria şi-au propus să colaboreze în domeniul „Cooperare privind dezvoltarea resurselor umane – dezvoltarea în comun a abilităţilor şi cunoştinţelor”, prin dezvoltarea legăturilor transfrontaliere şi a schimburilor dintre universităţile noastre. Obiectivul nostru este acela de a introduce noi modalităţi de formare profesională în materie de protecţie a consumatorilor pentru formarea şi aducerea pe piaţa muncii a profesioniştilor cu pregătire în acest domeniu care să se ocupe de aspectele privind consumatorii, în întreprinderi, în instituţiile responsabile de elaborarea politicilor de protecţie a consumatorilor şi a celor care se ocupă cu supravegherea şi controlul pieţei precum şi în cadrul organizaţiilor de consumatori. Considerăm că în acest fel răspundem atât necesităţilor consumatorilor cât şi ale angajatorilor deoarece şi agenţii economici au nevoie de profesionişti în domeniu care să le acorde consultanţă în ce priveşte asigurarea protecţiei drepturilor şi intereselor consumatorilor. Şi Comisarul european pentru protecţia consumatorilor, Meglena Kuneva, precizează că studiile efectuate, la nivel european, arată faptul că mari companii, guverne naţionale, întreprinderi mici şi mijlocii precum şi asociaţii ale consumatorilor manifestă interes cu privire la recrutarea de experţi calificaţi în materie de protecţie a consumatorilor. În vederea stabilirii nevoii de educaţie şi formare profesională în domeniul protecţiei consumatorilor în regiunea Dunării de jos, ne-am propus să studiem şi să culegem informaţiile necesare, atât la nivelul Uniunii Europene cât şi cele specifice din cadrul judeţelor riverane Dunării, care vin să argumenteze necesitatea introducerii a noi forme de pregătire a specialiştilor în acest domeniu. Ca urmare lucrarea prezintă aspecte cu privire la necesitatea formării specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor cu referire la judeţele româneşti riverane Dunării şi vecine cu Bulgaria. Totodată, lucrarea prezintă rezultatele unui proiect de cercetare al cărui scop este de a evalua disponibilitatea premiselor referitoare la identificarea produselor educaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor în Bulgaria. A fost analizat cadrul instituţional al procedeului în Bulgaria şi au fost prezentate rezultatele unui sondaj realizat în rândul reprezentanţilor celor patru părţi implicate în acesta - autorităţi guvernamentale, ONG-uri, consumatori şi furnizori. Cercetarea prezintă punctul de vedere al acestora cu privire la măsura în care este dezvoltat procesul de protecţie a consumatorilor în Bulgaria, care sunt obstacolele majore cu care se confruntă, ce mijloace de îmbunătăţire există, în ce măsură cea mai activă ofertă de produse educaţionale ar facilita procesul, şi bazându-se pe aceasta, care ar fi rolul jucat de instituţiile de învăţământ superior, ce tipuri de produse educaţionale ar fi cel mai bine realizate pe piaţă pe termen scurt şi mediu. Motivaţia pentru o astfel de cercetare este legată atât de dorinţa de a îmbunătăţi statutul protecţiei drepturilor consumatorilor în Bulgaria, cât şi de intenţia Academiei Economice “Tsenov” din Svishtov, Bulgaria şi Academiei de Studii Economice din Bucureşti de a colabora în vederea intensificării cooperării transfrontaliere şi facilitării dezvoltării resurselor umane din regiune prin oferirea în comun de produse educaţionale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert