Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Menţinerea nivelului de servire prin utilizarea modelului de comandă coordonată pentru reîncărcarea stocurilor de distribuţie

Autor:Oana Firică, Alecxandrina Deaconu si Viorel Lefter

JEL:M11, C61

DOI:

Cuvinte cheie:politici de aprovizionare, nivel de servire, anvelope, modele de stocare pentru mai multe produse, comandă coordonată

Abstract:
Firmele de distribuţie coordonează comenzile de reîncărcare a stocurilor de mai multe produse în vederea transportului cu camionul, pentru a beneficia de efectele economiei de masă. Însă momentul lansării comenzii şi alocarea pe tipuri de produse pot genera stocuri excedentare sau lipsă de stoc, punând aceste firme în situaţia de a nu-şi atinge nivelul asumat de servire a clienţilor. Studiul de faţă prezintă un model matematic introdus de Carlson şi Miltenburg şi aplicat iniţial cu succes în transportul produselor din lemn. Autorii extind domeniul de aplicare la cazul unei firme de distribuţie a anvelopelor care comandă mai multe produse similare, volumul comenzii totale fiind egal cu capacitatea unui camion, în condiţiile în care aprovizionarea se face de la un singur punct. Rezultatele modelului permit stabilirea momentului lansării unei astfel de comenzi şi volumul comenzii pe fiecare produs pe baza echilibrării nivelului de servire real cu obiectivul de servire, situând astfel firma pe o poziţie favorabilă în mediul său concurenţial.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert