Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Duce deficitul bugetar mai mare la o creştere a ratei dobânzii pe termen lung ? Aplicaţie a unui model extins de fonduri de împrumut in cazul estoniei

Autor:Yu Hsing

JEL:P43, E43, E62

DOI:

Cuvinte cheie:deficit bugetar, rată a dobânzii pe termen lung, modelul fondurilor de împrumut, inflaţie aşteptată, rate ale dobânzii la nivel global, curs valutar

Abstract:
Lărgind modelul fondurilor de împrumut ale economiei de piaţă, această lucrare arată că mai multe împrumuturi sau datorii guvernamentale exprimate în procente ale PIBului, duc la creşterea randamentului obligaţiunilor guvernamentale, că o cotă de piaţă mai mare a banilor reali, o rată a inflaţiei previzionată mai mare, o creştere a randamentului obligaţiunilor guvernamentale UE, sau deprecierea coroanei estoniene (EEK), ar creşte randamentul obligaţiunilor guvernamentale estoniene şi că, coeficientul negativ al modificării procentuale a PIB-ului real reprezintă un fenomen neaşteptat. Luând în considerare modelul fondurilor de împrumut ale economiei centralizate sau a celei descentralizate, studiul demonstrează că mărirea ratei împrumuturilor guvernamentale ca procent PIB nu duce la o creştere a randamentului obligaţiunilor guvernamentale, că, coeficienţii pozitivi ai cotei de piaţă a banilor reali, creşterea în termeni reali a PIB-ului şi rata inflaţiei previzionată sunt semnificative la nivelul procentelor de 1,5 şi 10% şi că, coeficientul negativ al afluxului net de capital raportat la PIB în modelul fondurilor de împrumut din economia de piaţă este semnificativ la nivelul de 1%.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert