Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Gestionarea crizelor sistemice şi independenţa băncii centrale. O analiză empirică

Autor:Nicolae Dardac si Adriana Giba

JEL:G01

DOI:

Cuvinte cheie:criză sistemică, durata/adâncimea crizei, indice de independenţă a băncii centrale, model de regresie

Abstract:
Actuala criză financiară, prin dimensiunea sa globală, a avut ca efect o intensificare a eforturilor specialiştilor atât pentru găsirea celor mai bune politici de gestionare a crizelor, cât şi pentru îmbunătăţirea cadrului de reglementare şi supraveghere, condiţii esenţiale pentru restabilirea încrederii în sistemul financiar. Scopul prezentului studiu este de a realiza o punte de legătură între aceste studii recente şi abordările mai vechi sau mai noi privind rolul băncii centrale în asigurarea stabilităţii financiare. Mai exact, scopul demersului nostru stiinţific este de a stabili, pe baza analizei empirice, dacă există o relaţie de dependenţă între mărimea costurilor generate de episoadele de crize sistemice şi gradul de independenţă al băncii centrale, problemă, de altfel, puţin abordată în literatura de specialitate. Altfel spus, vom încerca să răspundem la întrebarea: Băncile centrale cu grad de independenţă ridicat reuşesc oare să gestioneze mai eficient crizele sistemice decât cele al căror nivel de independenţă este mai scăzut? La prima vedere, răspunsul ar fi că băncile centrale cu grad ridicat de independenţă sunt în măsură să gestioneze mai eficient crizele sistemice. Rezultatele obţinute, însă, în urma analizei empirice bazată pe un eşantion de 40 crize sistemice ne-au condus la o altă concluzie, potrivit căreia băncile centrale cu grad înalt de independenţă înregistrează o performanţă scăzută în diminuarea costurilor şi a duratei crizei, dar reusesc să menţină rate ale inflaţiei mai mici în aceste perioade.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert