Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Imigraţia – implicaţii socio-economice . Cazul României

Autor:Silviu Neguţ, Luigi di Comite si Marius-Cristian Neacşu

JEL:J61

DOI:

Cuvinte cheie:imigraţia, forţa de muncă străină, România, Uniunea Europeană

Abstract:
Scopul acestui studiu îl constituie identificarea, în primă fază la nivel exploratoriu, a unui model al imigraţiei în România, cu accent special pe imigraţia economică. Este cunoscut faptul că România, deşi un furnizor de emigranţi în prezent (source country), atât pe continentul nostru (Spania, Italia, Belgia, Franţa etc.), cât şi pe cel american (Canada, S.U.A) sau australian, cu o rată negativă a bilanţului migratoriu, o dată cu aderarea la Uniunea Europeană, va deveni, în viitorul apropiat o ţară receptoare (destination country), în special, de „imigranţi economici”. Deficitul natural de populaţie cu care se confruntă în prezent România, dezechilibrele de pe piaţa muncii (gradul scăzut de participare la procesul productiv al populaţiei actuale şi numărul mare al muncitorilor români plecaţi la lucru în străinătate) şi experienţa membrilor mai vechi ai Uniunii vin în sprijinul acestei idei. Ca atare, analiza riscurilor sociale şi economice pe care imigraţia în creştere le va comporta în cadrul societăţii româneşti, se arată destul de interesante, iar valenţele aplicative rezidă în identificarea unor soluţii de gestiune a acestor riscuri, în contextul elaborării unor politici specifice în privinţa managementului imigraţiei.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert