Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Armonizarea legislatiei romaneşti cu politicile uniunii europene privind protecţia consumatorilor

Autor:Remus Baciu si Adriana Deac

JEL:K32

DOI:

Cuvinte cheie:consumatori, protecţia consumatorilor, politici de protecţie a consumatorilor, startegia Uniunii Europene, armonizare legislativă

Abstract:
Politica de protecţie a consumatorilor se găseşte din ce în ce mai mult în centrul principalelor provocări cu care se confruntă cetăţenii, economia şi societăţile iar nevoia de încredere din partea consumatorilor, care să stimuleze economia, nu a fost niciodată atât de mare. (European Commission, 2007) Tocmai de aceea, la nivelul Uniunii Europene au fost reglementate principii directoare al căror scop este protecţia consumatorului. Aceste principii au fost incluse într-o Startegie comună a statelor comunitare, strategie prevăzută pentru perioada 2007-2013 şi care stabileşte şi acţiunile care trebuie întreprinse la nivelul Uniunii Europene în vederea realizării obiectivelor propuse. În cele ce urmează, vom prezenta ideile fundamentale prevăzute de startegia europeană pivind protecţia consumatorilor şi stadiul transpunerii lor în legislaţia noastră, în vederea realizării unei armonizări legislative complete.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert