Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

E –tourism şi protecţia consumatorilor de servicii turistice

Autor:Alexandru Nedelea si Alina Bălan

JEL:L81, L83, O14

DOI:

Cuvinte cheie:e-tourism, comportament al consumatorilor, protecţie, website, industria turistică

Abstract:
Acest articol doreşte să evidenţieze rolul turismului electronic şi al inovării în industria turistică cu impact asupra creşterii economice mai ales prin apropierea firmei de client. Astfel firmele turistice care au un website bine pus la punct au acces la o piaţă turistică imensă, reuşind astfel să îşi prezinte produsele şi serviciile turistice unei game variate de clienţi atât de pe plan naţional cât şi internaţional. Comportamentul consumatorului este influenţat puternic, observându-se mutaţii majore, care necesită la rândul lor revizuiri ale reglementărilor, mai ales în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor. Protecţia turiştilor este asigurată în primul rând de organizaţiile turistice care promovează turismul electronic şi în al doilea rând de stat, prin reglementările legislative. Autorii îşi propun să evidenţieze o serie de aspecte referitoare la importanţa turismului electronic în achiziţia pachetelor turistice, responsabilitatea posesorilor de siteuri, politica actuală privind protecţia consumatorilor de servicii sau produse turistice online. Printr-o analiză riguroasă a legislaţiei existente, dar şi a literaturii de specialitate, autorii şiau propus sublinierea principalelor direcţii de urmat pentru îmbunătăţirea reglementărilor privind protecţia consumatorilor turistici online.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert