Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Calitatea mediului, factor de stimulare a consumului în secolul XXI

Autor:Giani Grădinaru

JEL:C30, C53, Q51

DOI:

Cuvinte cheie:discriminant multiplu, efecte de mediu, estimare, consumatorul secolului XXI

Abstract:
Consumatorul secolului XXI îşi schimbă comportamentul, orientându-se către o atitudine prietenoasă cu mediul. Apare ca necesitate găsirea unor căi care să permită evaluarea comportammentului consumatorului, a drepturilor şi intereselor acestora, ca urmare a adoptării unui comportament de consum preventiv în relaţie cu bunurile şi serviciile care afectează sau sunt afectate de deteriorarea calităţii elementelor de mediu. Estimarea efectelor de mediu ridică probleme serioase ca urmare a lipsei unor pieţe de tranzacţionare a celor mai multor bunuri şi servicii de mediu. De cele mai multe ori, singura cale de cuantificare a efectelor de mediu este estimarea indirectă. Comportamentul indivizilor pe pieţele asociate dezvăluie valoarea pe care aceştia o atribuie îmbunătăţirilor de mediu. Cercetarea a vizat o comunitate aflată în apropierea unei gropi de gunoi. Variabilele prin care se analizează modul în care oamenii îşi modifică comportamentul sunt multiple motiv pentru care este necesară căutarea unui număr cât mai redus de variabile explicative, care să exprime cel mai bine separarea indivizilor în clase. Articolul prezinta o modalitate de utilizarea a analizei statistice discriminante cu scopul de a se obţine o estimare în evaluarea copmortamentului consumatorului secolului XXI prin conştientizarea efectelor de mediu.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert