Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cercetări privind autoprotecţia consumatorilor printr-o alimentaţie sănătoasă

Autor:Nicolae Istudor, Raluca Andreea Ion and Irina Elena Petrescu

JEL:M31, Q13

DOI:

Cuvinte cheie:alimentaţie sănătoasă, comportamentul consumatorilor, cercetare de piaţă, dietă vegetariană, modele de alimentaţie, produse agroalimentare ecologice, strategie de piaţă

Abstract:
În lucrare sunt cercetate preocupările consumatorilor pentru o alimentaţie sănătoasă, cu referire la rolul dietei vegetariene în acest context. Deşi, pe plan internaţional, există studii pe această temă, niciunul nu analizează, în România, rolul dietei vegetariene în cadrul preocupărilor consumatorilor pentru o alimentaţie sănătoasă. Pentru a răspunde acestei cerinţe, s-a realizat o cercetare calitativă pe un grup de consumatori preocupaţi de alimentaţia sănătoasă, aceştia fiind clienţii unui magazin care comercializează produse naturale şi produse certificate ecologice. Rezultatele arată că dieta vegetariană deţine un rol important în cadrul preocupărilor consumatorilor pentru o alimentaţie sănătoasă, în prezentul studiu fiind scoase în evidenţă motivele care susţin această concluzie. În urma cercetării, au fost identificate, în cadrul preocupărilor consumatorilor, tendinţe de trecere la o alimentaţie mai sănătoasă, bazată pe un regim în care se reduce sau se renunţă la consumul de carne. Această concluzie a cercetării calitative constituie o premisă pentru elaborarea unor cercetări viitoare de natură cantitativă, care să aprecieze dimensiunile acestui fenomen.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert