Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu asupra gradului de informare a elevilor şi părinţilor privind efectele consumului de alimente nesănătoase

Autor:Sorin-George Toma, Costel Stanciu and Eugen Irimia

JEL:D18, P46

DOI:

Cuvinte cheie:informarea consumatorilor, consum, consumator, consumerism, elevi

Abstract:
În ultimele secole, consumul a devenit atât unul dintre cele mai discutate şi analizate subiecte în literatură, cât şi un fenomen de masă în societate. Pentru satisfacerea nevoilor lor şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii lor, consumatorii au nevoie de informare şi educare. Informarea şi educarea consumatorului sunt promovate de o mişcare consumeristă dezvoltată la nivel global. Obiectivele lucrării noastre sunt de a prezenta rolul informării şi educării consumatorului în societate, şi de a analiza şi evidenţia rezultatele unui proiect naţional privind informarea şi educarea tinerilor consumatori români, condus de Asociaţia pentru Protecţia Consumatorului (APC) România. Un set de trei ipoteze a fost testat în timpul cercetării prin utilizarea datelor primare obţinute dintr-o anchetă bazată pe un chestionar. Rezultatele cercetării noastre arată că un număr relativ scăzut de elevi români din clasele a V-a – a VIII-a erau conştienţi despre efectele negative ale consumului de alimente nesănătoase, care poate da naştere la obezitate şi ADHD (tulburare cu deficit de atenţie).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert