Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza dimensiunii percepţiei protecţiei intereselor şi drepturilor studenţilor în calitate de consumatori, în contexte naţionale diferite

Autor:Alexandru Puiu, Laura-Maria Dindire si Andreea Munteanu

JEL:D18

DOI:

Cuvinte cheie:protecţia consumatorilor, drepturile consumatorilor, cercetare internaţională, studenţi, analiza percepţiilor, contexte naţionale diferite

Abstract:
Demersul cercetării ştiinţifice a pornit de la aflarea modului în care studenţii percep implicarea organelor abilitate pentru protejarea drepturilor şi intereselor lor, în calitate de consumatori, inclusiv existenţa programelor de modernizare a consumului. Dintre metodele transversale de cercetare ştiinţifică, s-a ales sondajul de opinie, aplicat în trei universităţi din ţări diferite: Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti – Facultatea Management-Marketing în Afacerile Economice, România, Universitatea Fernando Pessoa - Facultatea Business Science din Portugalia şi Universitatea Degli Studi di Milano – Facultatea de Ştiinţe Politice, Italia. Pentru prelucrarea datelor, s-au utilizat metode comprehensive de analiză şi metode statistico – matematice iar, pentru interpretarea datelor, metoda comparării opiniilor studenţilor intervievaţi şi explicaţia cauzală. Originalitatea lucrării constă în realizarea unei cercetări cantitative, directe, pe fundamentul investigării ştiinţifice a opiniilor studenţilor, viitori intelectuali şi formatori de opinie, din trei ţări aflate pe diferite niveluri de dezvoltare economică, dar şi în faptul că în publicistica românească nu există lucrări ştiinţifice care să abordeze în această manieră problematica analizată, ci doar, în mică măsură, pe plan internaţional. Principalele rezultate ale cercetării evidenţiază existenţa unui complex de similarităţi şi diferenţe, ale percepţiilor studenţilor cu privire la tema abordată, ca expresie a internaţionalizării progresive, în cele trei ţări analizate, a vieţii economice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert