Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Consideraţii privind securitatea şi protecţia intereselor consumatorilor de servicii electronice bancare

Autor:Marinela Vrancianu si Liana Anica-Popa

JEL:G21, H55

DOI:

Cuvinte cheie:servicii de e-Banking, securitate, protecţia consumatorului, atac informatic

Abstract:
Un număr semnificativ de breşe în securitatea sistemelor de servicii bancare electronice (e-Banking) este raportat în fiecare an, atrăgând atenţia asupra necesităţii de a proteja şi informa clienţii asupra riscului de expunere la acţiuni rău-intenţionate iniţiate de infractori ”cibernetici”. Atât instituţiile financiare, cât şi consumatorii recunosc faptul că atacurile şi fraudele financiare devin tot mai complexe, fiind comise de o clasă diferită de infractori, din ce în ce mai sofisticată, ce utilizează tehnologia ca parte a strategiei lor. Mai mult, specialiştii previzionează că actuala criza globală este de natură să crească frecvenţa fraudelor interne şi a breşelor de securitate. Cercetarea de faţă îşi propune: (1) analiza potenţialelor pericole ce pot ameninţa securitatea serviciilor de e-Banking, printr-o amplă investigare a literaturii de specialitate; (2) identificarea instrumentelor şi metodelor existente pentru asigurarea protecţiei consumatorului în e-Banking; (3) prezentarea rezultatelor unui studiu-pilot vizând percepţia consumatorului român cu privire la asigurarea protecţiei şi securităţii sale în contextul utilizării serviciilor de e-Banking.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert