Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Noi abordări ale protecţiei consumatorilor din perspectiva evoluţiei standardelor internaţionale ale sistemelor de management

Autor:Cătălina Soriana Sitnikov si Claudiu George Bocean

JEL:D18, L15

DOI:

Cuvinte cheie:protecţia consumatorilor, calitate, standarde ISO, modele de implementare a sistemelor integrate ISO

Abstract:
Ideea cercetării a fost fundamentată pe lucrarea „Trading Up: Consumer and Environmental Regulation in a Global Economy” a lui David Vogel, în care se prezintă impactul globalizării economice asupra reglementărilor privind protecţia consumatorilor. Abordând problematica extinsă a protecţiei consumatorului şi utilizând date recente de la nivelul Uniunii Europene, lucrarea analizează şi sintetizează contribuţia standardelor ISO de management al calităţii la realizarea protecţiei consumatorilor, bazându-se pe o serie de legături cauzale şi activităţi interrelaţionate. Abordarea este duală, realizând legătura dintre argumentele cantitative şi calitative, precum şi analiza corelaţiilor dintre eforturile şi efectele înregistrate în domeniul protecţiei consumatorilor. Datorită divergenţei continue în ceea ce priveşte procesul de reglementare, a tendinţei tot mai pronunţate de stabilire a unor standarde stricte precum şi a unor modalităţi de implementare a sistemelor integrate de management al calităţii, lucrarea propune şi dezvoltă un model de implementare a sistemelor integrate de managementul calităţii, bazat pe modelul dezvoltat de Jorgensen, îmbunătăţindu-l prin adăugarea unui nou standard, ISO 26000.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert