Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

The Adjustment Of Perspective Among Students Regarding

Autor:Bogdan Gabriel Nistoreanu, Remus Ion Hornoiu si Puiu Nistoreanu

JEL:A22, I21, I23

DOI:

Cuvinte cheie:consumator de servicii educaţionale, studenţi, managementul schimbării, universitate, protecţia consumatorului, învăţământ superior economic

Abstract:
Serviciile educaţionale academice au intrat în obişnuinţa românilor de mai bine de un secol şi jumatate, la început mai mult ca necesitate de evoluţie profesională. Schimbarea de paradigmă, de la perspectiva tradiţională asupra educaţiei, spre perspectiva societăţii cunoaşterii impune creşterea competitivităţii sistemelor educaţionale. Din această perspectivă, universităţile trebuie să colaboreze în mod frecvent cu alte instituţii de cercetare, precum şi cu întreprinderile private şi publice, să participe în reţele internaţionale de cercetare pentru a produce schimbarea opticii privind protecţia consumatorilor de servicii educaţionale: viitoarele generaţii de studenţi. Pentru a determina această schimbare am realizat prezenta anchetă pilot, ce ne a oferit posibilitatea testării setului de chestionare şi relevanţa întrebărilor ce le compun. Cercetarea a fost una aleatoare, mare parte a răspunsurilor este în concordanţă cu situaţia reală existentă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior economic. Obiectivul cercetării „Investigarea opiniei studenţilor din Academia de Studii Economice din Bucureşti cu privire la schimbările înregistrate în învăţământul superior românesc” a constat în determinarea unei imagini corecte asupra schimbărilor ce s-au produs şi se produc în universitatea noastră. Originalitatea lucrării este evidenţiată prin posibilitatea aplicării rezultatelor cercetării efectuate ce reflectă schimbări ce impun un management adecvat, permiţând instituţiei şi membrilor săi să finalizeze implementarea transformărilor şi modificărilor impuse de procesul Bologna în interesul şi pentru protecţia drepturilor principalilor săi consumatori: studenţii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert