Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Criza financiară globală: gestiunea deficitelor si datoriilor

Autor:Constantin Ciutacu, Luminita Chivu, Raluca Iorgulescu

JEL:F34, H63, H74

DOI:

Cuvinte cheie:criza financiară globală, gestiunea deficitelor, grad de îndatorare, capacitate si necesar de finantare, deficit extern/comercial, deficit intern/bugetar

Abstract:
Expansiunea comertului mondial, deschiderea fără precedent a pietelor nationale, integrarea regională si consistenta si consecventa globalizării, reprezintă tot atâtea provocări vizând gestionarea echilibrelor interne dintre încasări si plăti, atât pentru arhitectura politicilor economice internationale, regionale, nationale si de firmă, cât si pentru gospodăriile sau consumatorii individuali. Coexistenta deficitelor externe/comerciale si interne/bugetare la nivel macroeconomic, simultan cu acumularea unor nivele ridicate de îndatorare pentru state, agenti economici nefinanciari si gospodării ale populatiei, solicită în conditiile actualei crize financiare globale, noi abordări teoretice si practice, noi institutii si politici menite să gestioneze sustenabilitatea cresterii si diminuarea riscurilor unor derapaje tot mai imprevizibile.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert