Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Economia reală si politicile concurentiale în perioade de recesiune

Autor:Gheorghe Oprescu, Daniela Eleodor, Russell Damtoft

JEL:L4, L5

DOI:

Cuvinte cheie:recesiune, control anti-trust si al concentrărilor, politica ajutorului de stat, autorităti competente în domeniul concurentei

Abstract:
Politicile concurentiale functionează bine atunci când pietelor li se dă timp să evolueze si să ajungă la eficiente îmbunătănite. Cu toate acestea, în condiniile actuale de turbulentă, sub presiunea sindicatelor, factorii de decizie politică se îndreaptă în mod insistent spre actiuni pe termen scurt, pentru supravietuire, iar falimentul companiilor poate fi perceput ca fiind mult mai scump pentru societate. De fapt, costurile pe care trebuie să le suporte întreprinderile, angajatii si consumatorii sunt mai apropiate si mai vizibile, în timp ce beneficiile concurentei trec în plan mai îndepărtat si se estompează. Ca urmare, în vremurile de criză financiară si economică se pun în mod regulat sub semnul întrebării mecanismele de piată si atitudinea factorilor de decizie în privinta politicii concurentei. Ca atare, lucrarea de fată analizează rolul autoritătilor competente în domeniul concurentei în contextul unei crize severe economice si financiare si, în particular, modul în care criza va afecta aplicarea legilor concurentei. În final, vom concluziona în favoarea continuării aplicării politicii concurentei în vremuri dificile, chiar dacă admitem că o anumită flexibilitate în proceduri (dar nu în reguli) va fi probabil necesară.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert