Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Asimetria ciclurilor de afaceri si cauzalitatea dintre investitiile străine directe si formarea capitalului fix

Autor:Kuan-Min Wang, Yuan-Ming Lee, Thanh-Binh Nguyen Thi

JEL:C10, F20, F40

DOI:

Cuvinte cheie:investiŃii străine directe, investiŃii brute directe, adâncimea actuală a recesiunii, model bazat pe prag vectorial de autoregresie

Abstract:
Acest studiu crează un model bazat pe pragul vectorial de autoregresie si utilizează date trimestriale din Taiwan din 1981 până în 2006 pentru a examina relaŃia dintre investiŃiile străine directe (ISD) si investiŃiile directe de pe piaŃa internă (IID). Cadrul creat de noi furnizează o analiză a asimetriei ciclului de afaceri ce diferă de abordarea existentă. Astfel am aflat ca: (1) relaŃia pe termen lung dintre ISD si IID este complementară; (2) relaŃia dintre ISD si IID este substitutivă în perioadele de expansiune si complementară în perioadele de recesiune; (3) deprecierea dolarului taiwanez atrage ISD în perioadele de expansiune, dar scade IID în timp de recesiune; (4) impactul negativ al investiŃiilor externe taiwaneze asupra IID, impactul negativ al ISD asupra IID sunt evidente numai în timpul recesiunii; si (5) variabilele macroeconomice afectează în mod indirect ISD în timpul expansiunii si IID în timpul recesiunii prin procesul de ajustare către echilibru.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert