Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Criza creditelor ipotecare secundare si sectorul bancar european: reînnoirea băncilor universale?

Autor:Elisabeth Paulet

JEL:E51, G21, G24

DOI:

Cuvinte cheie:criză, bănci universale, mărime, eficientă, globalizare

Abstract:
Incă din anii `90, băncile europene au trecut prin multe tulburări structurale. Gradul acestora de integrare combinat cu universalitatea institutiilor europene în sectorul bancar poate fi un factor important în aprecierea rezistentei acestuia la socurile sistemice. În prima parte va fi discutată corelarea dintre dimensiune si riscul sistemic. Liberalizarea financiară actuală a permis intrarea pe piată a unor institutii care în mod traditional sunt non-bancare (companii de asigurări, investitori, fonduri de pensii). Ar fi interesant să fie măsurată influenŃa acestor nou-veniti asupra integrării bancare. Acesta este obiectul părtii a doua a lucrării. Ultima parte va încerca să evalueze riscul sistemic în cadrul noului mediu financiar. Criza creditelor secundare si reactia diferită între institutiile bancare va duce la două întrebări : „Va duce această criză la o reînnoire a dominatiei băncilor universale?” si „Va garanta noul proces de integrare din sectorul bancar stabilitatea la nivel international?”
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert