Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cât de adâncă este si cât de mult timp ar putea dura recesiunea în România?

Autor:Lucian-Liviu Albu, Vasile Dinu

JEL:C22, C63, C82, E32

DOI:

Cuvinte cheie:indice compozit, recesiune economică, indicatori ai ciclului afacerilor, serii cronologice cu frecvenŃă inaltă

Abstract:
Utilizarea unor indicatori compoziti corespunzatori, desigur alaturi de alte modele specifice, pentru analiza seriilor cu frecventă înaltă si pentru a obŃine prognoze pe termen scurt poate îmbunătăti calitatea informatiilor pentru mediul de afaceri într-o lume caracterizată de schimbari rapide, asa cum este aceea de azi. In studiul de fată am încercat sa construim un indicator compozit bazat pe serii lunare pentru a obŃine prognoze pe termen scurt ale activitătii economice la nivel naŃional. Acest indicator poate fi folositor tinând cont de faptul că nu există un indicator sintetic pentru a descrie dinamica pe termen scurt a activitătii economice. Pentru a verifica ipotezele modelului de estimare a indicelui compozit, am utilizat în cazul economiei romanesti seriile trimestriale pentru cativa indicatori macroeconomici (publicati în mod curent lunar) pe care i-am selectat drept componente ale acestuia si PIB-ul publicat trimestrial, ca indicator sintetic de referintă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert