Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Câteva aspecte ale crizei economice

Autor:Horst Todt

JEL:M3, M31, L8

DOI:

Cuvinte cheie:criză economică, credite ipotecare, sistem internaŃional bancar

Abstract:
Acest articol analizează unele aspecte ale crizei economice actuale. Este discutat rolul bonificatiilor în sistemul actual. Sunt luate în considerare alte trăsături cum ar fi responsabilitatea institutelor de rating. Obiectivul principal este discutarea cunostintelor noastre cu privire la criză. Evolutiile noi din domeniul economic sunt factori ce trebuie luati în considerare. Acesti factori precum si “gândirea ratională limitată” a omului aruncă niste urme de îndoială asupra deciziilor luate în acest context.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert