Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cunoaşterea modificărilor actelor normative cu caracter economic trebuie să fie: Un mod de protejare a propriei competenţe

Autor:Laura Dumitraşcu, anul II – Comert

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert