Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Foresight-ul - instrument pentru restructurarea sistemelor de cercetare-dezvoltare

Autor:Mihai Păunica, Radu Gheorghiu, Adrian Curaj, Cosmin Holeab

JEL:O21

DOI:

Cuvinte cheie:Foresight adaptiv, planificare strategică, politici publice, sisteme de Cercetare-Dezvoltare (CD)

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert