Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Necesitatea unei paradigme diferite in privinta dezvoltarii economice

Autor:Nikola Yankov

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:economie raţională, paradigma economiei raţionale şi durabile, principiile paradigmelor, diade ale echilibrului

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert