Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Transformarea unei idei in bani. Care idei si cu ce bani?

Autor:Andreea Vass

JEL:O31, O38

DOI:

Cuvinte cheie:progres tehnologic, CDI, intreprinderi mici şi mijlocii inovative, stimulente financiare şi fiscale

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert