Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Relatia neliniara intre imobilizarile necorporale si cresterea economica a societatilor mici si mijlocii din Portugalia

Autor:Paulo Macas Nunes, Alcina Almeida

JEL:D21, G32, L25, L26

DOI:

Cuvinte cheie:creştere economică, imobilizari necorporale, societati comerciale mici şi mijlocii în Portugalia

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert