Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Pledoarie pentru meseria de controlor de gestiune in domeniul comercial

Autor:Mihaela Dumitrana, Mariana Glăvan, Mădălina Dumitru

JEL:L81; M41; M51

DOI:

Cuvinte cheie:controlor de gestiune, comerţ, clienţi, management, strategie, analiză, decizie

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert