Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Profesiile traditionale – element al dezvoltarii turistice integrate in spatiul rural

Autor:Nistoreanu Puiu, Nicodim Liliana, Tănase Mihai Ovidiu

JEL:L83, O21, Q56, R11

DOI:

Cuvinte cheie:turism integrat, comunitate locală, rural, meserii tradiţionale, tradiţii

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert