Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Contributii la intelegerea rolului actual al personalului comercial cu pregatire superioara

Autor:Iacob Kerbalek

JEL:A11, J24, M12, M51

DOI:

Cuvinte cheie:activităţi comerciale, profesie, educaţie, calificare, categorii ocupaţionale

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert