Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

A vinde cu spirit intreprinzator: intreprinzatorul de vanzari

Autor:Vasile Dinu, Laurenţiu Tăchiciu

JEL:M12, M51

DOI:

Cuvinte cheie:vanzări, forţe de vanzare, managementul vanzărilor, spirit intreprinzător

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert