Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Consideratii cu privire la standardizarea serviciilor

Autor:Prof. univ. dr. Dinu Vasile, Prof. univ. dr. Tăchiciu Laurenţiu

JEL:L15, L80

DOI:

Cuvinte cheie:standardizarea serviciilor; piata interna a serviciilor; competitivitate

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert