Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Prioritati privind dezvoltarea turismului românesc

Autor:Associate Professor PhD. Cristian Valentin Hapenciuc

JEL:C42, C44, C82, L83

DOI:

Cuvinte cheie:turism; dezvoltare turistica; diagnoza; strategie de dezvoltare; perioada de tranzitie

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert