Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Factorul uman în turismul durabil, între etică şi responsabilitate socială

Autor:Lector univ. dr. Costică Roman, Prep. univ. drd. Pavel Stanciu, Prep. univ. drd. Iulian Condratov

JEL:Q12; J24

DOI:

Cuvinte cheie:resursa umana; etica; responsabilitate sociala; stakeholderi; dezvoltare durabila; unitati de cazare

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert