Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Etica în afaceri şi responsabilitatea socială a firmei

Autor:Prof. univ. dr. Ion Botescu, Conf. univ. dr. Liliana Nicodim, Conf. univ. dr. Elena Condrea

JEL:M14

DOI:

Cuvinte cheie:etica; afaceri; responsabilitate sociala; cultura organizationala

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert