Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Integrarea discursului etic în teoria economică

Autor:Conf. univ. dr. Iulia David Sobolevschi, Conf. univ. dr. Monica Aureliana Petcu

JEL:A13, D21, G38, M14

DOI:

Cuvinte cheie:teorie etică; lema etică; congruenţă-disjuncţie; bunăstare; stakeholders

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert