Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepţia consumatorilor privind etica în marketingul produselor agroalimentare

Autor:Prof. univ. dr. Istudor Nicolae, Lector univ. dr. Ion Raluca Andreea, Dr. Turek Adrian

JEL:Q, Q13

DOI:

Cuvinte cheie:etica în marketing; produse agroalimentare; marketing agroalimentar; cercetare calitativa

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert