Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Achizițiile publice, un instrument pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă

Autor:Otilia Manta, Mirela Panait, Eglantina Hysa, Elena Rusu și Maria Cojocaru

JEL:E6, Q54, F63

DOI:10.24818/EA/2022/61/861

Cuvinte cheie:achiziții publice durabile, schimbările climatice, dezvoltare economică

Abstract:
Prezenta lucrare propune o „sistematizare” a preocupărilor actuale cu privire la achizițiile publice durabile, o investigare a căilor și soluțiilor prin care achizițiile publice să aibă o contribuție sporită la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Autorii pun accent pe necesitatea valorificării tuturor componentelor de durabilitate, mai ales a componentei sociale și a celor privind modul de susținere a procesului de achiziții publice cu respectarea procedurilor privind schimbările climatice. Este foarte relevant ca autoritățile să ia în considerare durabilitatea socială a achizițiilor publice la atribuirea contractelor prin introducerea clauzelor de sustenabilitate în legislațiile cu privire la achizițiile publice. În scopul clarificării acestei probleme, s-a realizat cartografierea legislațiilor naționale ale țărilor care raportează Băncii Mondiale aspecte privind achizițiile publice, au fost sistematizate opinii ale altor cercetători, precum și studii relevante ale organizațiilor internaționale (OCDE, Comisia Europeană, UNESCO, Banca Mondială). Datele statistice din baza de date a Băncii Mondiale, Global Public Procurement Database (GPPD), sistematizate pe grupe de țări au fost prelucrate cu aplicarea instrumentarului statistic pentru a testa ipotezele formulate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert