Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici privind raportarea factorilor ESG în contextul Pactului Verde european

Autor:Alexandra Dănilă, Maria-Gabriela Horga, Oana Oprișan și Tănase Stamule

JEL:G20, G30, G38, F64.

DOI:10.24818/EA/2022/61/847

Cuvinte cheie:bune practici, factori sociali, factori de mediu, guvernanță, raportare nefinanciară de tip ESG.

Abstract:
Pactul Verde European propune statelor membre ale Uniunii Europene o serie de măsuri ce vizează adoptarea de politici privind modul de utilizare și producție a energiei verde, sprijinirea noilor tehnologii curate, reducerea poluării fonice, a aerului și a apei. Obiectivul de reducere a emisiilor cu cel puțin 50% până în 2030 a generat deja un puternic impact social, economic și de mediu asupra companiilor din întreaga Europă. Acest studiu prezintă, în partea de început, importanța raportării factorilor sociali, de mediu și a guvernanței de către marile companii și de către sectorul bancar, deopotrivă, în contextul adoptării Pactului Verde European. Sunt prezentate, în continuare, modul în care noile cerințe și recomandări de publicare a informațiilor privind impactul activităților economice au fost adaptate și transpuse în activitatea de raportare nefinanciară a factorilor ESG, urmând ca, în final să fie prezentate o serie de bune practici în domeniu. Prezentul studiu a relevat necesitatea îmbunătățirii raportării de tip ESG (raportarea impactului activității economice asupra mediului, asupra societății și asupra guvernanței), motiv pentru care au fost formulate câteva recomandări privind bunele practici.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert