Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea cooperării dintre universități și întreprinderi în zona mediteraneană

Autor:Vera Amicarelli, Giuseppina Miuli, Christian Bux și Raluca Mariana Grosu

JEL:A20, M10

DOI:10.24818/EA/2022/61/832

Cuvinte cheie:cooperarea dintre universități și întreprinderi, Design Thinking, Double Diamond, zona mediteraneană

Abstract:
Lucrarea are ca scop investigarea potențialelor strategii de dezvolare a cooperării dintre universități și întreprinderi (UBC) în zona mediteraneană. Lucrarea a fost elaborată pornind de la o problemă practică reală constând într-o slabă UBC, așa cum s-a observat la Universitatea din Bari Aldo Moro (Bari, Italia). Mai specific, acest aspect a fost reprezentat de existența unui zid perceput atât de universitate, cât și de companii, un zid reprezentat de lipsa de transparență și de neconcordanța temporală dintre competențele studenților și nevoile antreprenorilor. Într-o manieră inovatoare, în baza abordării Gândire de Design (Design Thinking), cercetarea abordează soluții potențiale pentru rezolvarea problemei practice identificate, prin prisma modelului Dublu Diamant (Double Diamond). Fiecare etapă a modelului a relevat informații importante pentru o mai bună înțelegere a problemei analizate și pentru a oferi măsuri coerente de îmbunătățire a UBC. În special, a reieșit faptul că UBC trebuie să devină o parte integrantă a proiectelor de cercetare, precum și un element-cheie al publicațiilor academice și al predării. De asemenea, ar trebui consolidate rețele puternice între reprezentanți ai mediului academic și ai mediului de afaceri. Într-o perspectivă mai specifică, în lucrare au fost explorate trei direcții (prototipuri) principale: (a) proiectarea zonelor de relaxare și de convivialitate care permit studenților și antreprenorilor să se întâlnească; (b) organizarea de întâlniri între studenți și antreprenori într-o perspectivă centrată pe om; și (c) punerea în aplicare a unor sinergii reale între întreprinderi și studenți, pe baza reuniunilor, a acordurilor formale, a cunoștințelor reciproce și a performanțelor reciproc avantajoase. Lucrarea aduce noi cunoștințe despre UBC, în special în zona mediteraneană, de relevanță atât practică, cât și teoretică.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert