Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Indicatori macroeconomici și emisii de CO2 în regiunea UE

Autor:Nestor Shpak, Solomiya Ohinok, Ihor Kulyniak, Włodzimierz Sroka și Armenia Androniceanu

JEL:C01, E01, E24, E31, F18, O13, Q51, Q53.

DOI:10.24818/EA/2022/61/817

Cuvinte cheie:gaze cu efect de seră, dioxid de carbon, produs intern brut, inflație, exporturi, importuri, șomaj, UE.

Abstract:
Emisiile antropice de dioxid de carbon în atmosferă reprezintă una dintre problemele cu care se confruntă omenirea la scară globală. Prin urmare, guvernele multor țări depun eforturi pentru a reduce emisiile de CO2 prin măsuri de reglementare. Poluarea mediului prin emisiile de CO2 nu este doar o problemă de mediu, ci și una economică. Prin urmare, autorii se concentrează pe realizarea unui studiu multi-econometric al impactului factorilor macroeconomici (produsul intern brut, exporturi, importuri, inflație și șomaj) asupra emisiilor de CO2 din regiunea UE. Sistematizarea, analiza comparativă empirică și modelarea econometrică (determinarea relațiilor dintre indicatori) au fost metodele de cercetare aplicate în cercetarea noastră. Rezultatele, care au fost realizate pe baza datelor statistice pentru perioada 1970-2020 în UE, au confirmat existența unei dependențe a emisiilor de dioxid de carbon de indicatori macroeconomici precum produsul intern brut, exporturile, importurile, inflația și șomajul. Pentru a ști dacă să reducă sau să mențină emisiile permise de CO2, guvernele pot folosi modele de regresie multivariată pentru a optimiza, monitoriza și prognoza indicatorii lor macroeconomici.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert